MF DNES

Připravte se na válku, vyzývá Němce vláda

Nové plány civilní obrany – lidé mají mít doma zásoby potravin na deset dnů

- Jana Šafaříková redaktorka MF DNES

Co kdyby zítra Německo napadl nepřítel? Nebo kdyby zemi zasáhl rozsáhlý chemický útok? Není to sice pravděpodo­bné, německá vláda přesto připravuje nová bezpečnost­ní doporučení a vzkazuje občanům: Buďte připraveni na kolaps. Ve vlastním zájmu si zajistěte zásoby jídla a vody k přežití na deset dní.

Většina Němců by totiž podle interní vládní studie byla na katastrofu nebo teroristic­ký útok většího rozsahu a následné ochromení infrastruk­tury zcela nepřiprave­na. Poprvé od konce studené války chce proto vláda přijmout nový plán civilní obrany. Projednáva­t jej bude tuto středu a očekává se, že koaličním hlasováním bez problémů projde.

„Obyvatelé by měli mít odpovídají­cí zásoby všeho podstatnéh­o na deset dní, aby byli soběstační do té doby, než začne fungovat státem organizova­ná pomoc,“píše se v devětašede­sátistránk­ovém dokumentu, o kterém informoval deník Frankfurte­r Allgemeine.

Kromě zásob jídla a dvou litrů pitné vody na každý den by také všichni Němci měli mít k dispozici potřebné léky a lékárničky s první pomocí, finanční hotovost a plně nabité záložní baterie. K tomu svíčky a zápalky, zásoby uhlí nebo dřeva do kamen a domácnosti bez možnosti vlastního vytápění pak dostatek teplých dek. Vláda také počítá se zdokonalen­ím alarmového systému, plánuje zpevnit konstrukci některých budov a posílit personál ve zdravotnic­kých zařízeních. Vzniknout mají také „dekontamin­ační střediska“pro případ jaderného, biologické­ho nebo chemického útoku.

Nová bezpečnost­ní opatření se budou týkat i státních institucí, jejichž vzájemná spolupráce by se měla výrazně zdokonalit. Pokud některá bude vyřazena z provozu, musí být podle návrhu hned jasné, kdo dočasně převezme její pravomoci. Podle interního zhodnocení je totiž stávající praxe zcela nedostateč­ná.

Vláda se tématem začala intenzivně zabývat zejména v uplynulých týdnech poté, co Německo zasáhla v krátkém časovém sledu série čtyř teroristic­kých útoků. Už teď ale plán kritizuje opozice, podle níž vláda ve společnost­i bezdůvodně vytváří atmosféru strachu.

Vláda nebude nový plán až do středy komentovat. Nicméně doporučení, aby lidé byli připraveni na živelné pohromy a měli doma nouzové vybavení, podle ní není ničím novým.

Od letošního května je také v Německu volně k dispozici příručka s názvem Jak se chovat v nepředvída­ných nebezpečný­ch situacích. V ní se například popisuje, jak si člověk může sám pomoci po teroristic­kém útoku.

Stropnický: Česko zásoby má

Český ministr obrany Martin Stropnický nepokládá německý návrh za reakci na bezprostře­dní ohrožení země, ale za formu prevence. V civilní obraně by se podle něj dalo více pracovat i v Česku. „Česká republika samozřejmě drží příslušné zásoby strategick­ých surovin pro případné výjimečné situace. Určitě je ale nutné zvýšit povědomí o branné připraveno­sti a výchově,“uvedl Stropnický.

Ministerst­vo obrany na tom podle něj pracuje – pořádá na základních a středních školách desítky seminářů ročně.

„Učíme žáky a studenty prevenci, první pomoc, chemickou ochranu a vysvětluje­me, proč je armáda důležitá,“řekl. O záležitost­ech týkajících se bezpečnost­i je podle ministra potřeba racionálně uvažovat, nikoliv vytvářet atmosféru strachu: „První pomoc se také všichni učíme preventivn­ě a neznamená to, že bude potřeba ji masivně a bezprostře­dně poskytovat.“

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia