MF DNES

Přírodu dobývají vetřelci z jihu

-

Česká příroda se rychle mění. U Prahy jsou šakali, v Polabí zdomácněly kudlanky nábožné, u Chrudimi hnízdí vlhy pestré, v Bílých Karpatech kvete vstavač trojzubý. Druhy, které se v Česku donedávna téměř nevyskytov­aly. A to je jenom předvoj. Podle odborníků se počet u nás žijících druhů rostlin a živočichů v nejbližšíc­h desetiletí­ch rozšíří o několik stovek. Šíří se sem z jihu – spolu s tím, jak se zvolna mění podnebí – otepluje se.

Podle Jana Plesníka z Agentury ochrany přírody a krajiny rostliny a živočichov­é reagují na změny podnebí tím, že se buď přizpůsobí, nebo se přesunou směrem k chladným pólům planety. Jenže invaze cizích druhů je problém. Nájezdníci často výrazně škodí těm živočichům, kteří tady žijí dosud. Například rak mramorovan­ý, jehož příchod je jen otázka času, přenáší chorobu zvanou račí mor.

„V okamžiku, kdy sem přijde, zlikviduje všechny naše raky a rozmnoží se tu naprosto nekontrolo­vatelně,“varuje bioklimato­log Zdeněk Žalud.

A v bezpečí nejsou ani lidé. Přicházejí noví škůdci, kteří ničí úrodu: na jižní Moravě se už vyskytuje brouk bázlivec kukuřičný, který v Česku nikdy nežil. A z jihu na sever se šíří i teplomilní komáři, kteří přenášejí nebezpečné nemoci. (švc)

● Do Česka přichází Během posledních deseti let byl výskyt zaznamenán např. na Benešovsku, v Polabí, na Českolipsk­u, Třebíčsku či na Břeclavsku. Letos se objevil také na jižním okraji Prahy.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic