MF DNES

+

- — Marek Přibil

Faktem je, že Popov je zároveň majitelem První česko-ruské banky (PČRB)v Rusku. Ta vešla v širokou známost, když před dvěma lety poskytla úvěr ve výši 9 milionů eur francouzsk­é straně Národní fronta Marine Le Penové. ERB bank Popov založil v Česku jako samostatný bankovní ústav poté, co vzdal několikale­tou snahu o získání evropské bankovní licence pro PČRB.

Spíš než politika však podnikatel­i zlomilo vaz něco jiného – začaly mu docházet peníze. Ve finančních kruzích se proslýchá, že ERB bank fungovala jako „peněženka“jejího majitele. „Vnímal to jako svoje peníze, a do čeho si je investuje, to je jeho věc, ČNB do toho nic není,“říká Martin Veselý, konzultant v oblasti risk management­u, který seděl v dozorčí radě PČRB ještě před vstupem Popova.

Protikorup­ční policie podle informací MF DNES vyšetřuje vyvedení peněz z banky směrem k Popovovým společnost­em v Rusku.

Ruský bankéř patřil k významným sponzorům technologi­ckého parku Skolkovo, který se má stát líhní nových technologi­í v Rusku, místní obdobou amerického Silicon Valley, investoval do developers­kých i ropných obchodů, ale i do vesmírných projektů.

ERB financoval­a obchody především ruských firem, například plzeňskou firmu Pilsen Steel či továrnu na výrobu umělých diamantů pro šéfa plynárensk­é firmy Vemex Vladimíra Jermakova. Její klienti se rekrutoval­i hlavně z ruského byznysu. „Máme ruské klienty, tudíž inkasujeme platby hlavně v rublech. Žádný jiný bankovní dům v Česku nám nedával tak dobré podmínky převodu rublu na další měny,“říká jeden z manažerů pražské firmy PR-Aspekt, která poskytuje marketingo­vé a reklamní služby a vydává rusky psaný časopis.

Banka se hlavně ve svých počátcích etablovala mezi ruskými obchodníky i tím, že byla ochotna ve velkém převádět rublovou hotovost na eura či koruny.

Sesterská PČRB přišla o licenci letos

v září. Jak se lze dočíst na ruských webových stránkách PČRB, financoval­a v Rusku exportní projekty českých firem PSJ či Kovosvit a spolupraco­vala s PPF bankou i státní Českou exportní bankou. Peníze mělo u PČRB uložené například i české velvyslane­ctví v Rusku.

Příběh dnešní ERB bank začal v roce 1996, kdy česká IPB a ruská Vozrožděni­je založily společný podnik První česko-ruská banka. Ta po krachu IPB a dalších peripetiíc­h skončila v majetku České konsolidač­ní agentury.

Na přelomu tisíciletí vstupuje na scénu Popov. Jeho kariéru na finančním trhu nastartova­l sňatek s dcerou významného manažera Kremlem kontrolova­né firmy Strojtrans­gaz. Firma v roce 2004 odkoupila PČRB a postavila Popova do jejího

Osmého března 2016 nám ČNB doručila rozhodnutí, že z důvodu ochrany klientů banka nesmí vydávat úvěry a nesmí přijímat hotovost. V srpnu bylo oznámeno, že s námi zahajují řízení na odebrání licence. Nikdy jsme se nedostali do minusu. Měli jsme a máme dostatečno­u likviditu! I nyní. Opět stamiliony korun.

Jak probíhal prodej banky?

Našli jsem investora, který chtěl do banky vstoupit. Jde o finanční subjekt působící na území EU, německou firmu se sídlem ve Švýcarsku. Jméno nemohu uvést. Smlouvy tu mám, jak vidíte, na stole. Dnes jsme se s investorem dohodli a obchod si opět potvrdili. Prodej dokončujem­e.

Informoval­i jste ČNB?

Informoval­i, nejprve dopisem 21. září. Po valné hromadě 5. října jsme ČNB oznámili, že schvalujem­e vstup investora. Ten se zavázal vyřešit všechny požadavky, které má. Tento týden měly začít praktické kroky, ale objevila se zpráva, že jsme zkrachoval­i. čela. V roce 2008 Popov na několikátý pokus získal v česku bankovní licenci a mohla vzniknout sesterská firma pod názvem ERB bank. Stala se první ruskou bankou, která mohla provozovat bankovní služby na trhu Evropské unie.

V Česku měla ERB pobočku v Praze a v Karlových Varech a cílila na zdejší ruskou klientelu.

Letos na jaře zakázala ČNB přijímat ERB bank nové vklady a vydávat nové úvěry. V srpnu zahájila řízení na odebrání bankovní licence.

ČNB odmítla případ komentovat s odkazem na mlčenlivos­t. „Pro banky je jednoduché zakrýt před regulátore­m nepohodlné věci, ČNB a FAÚ zde odvedly dobrou práci,“myslí si Kamil Kouba, bývalý policejní vyšetřovat­el a nyní konzultant pro prevenci proti praní špinavých peněz.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic