MF DNES

Nemocniční kaplani mluví víc o životě než o Bohu

Na Zelený čtvrtek dostanou nemocniční kaplani metodiku, která má jejich službu zakotvit v zákoně. Většinou ji vítají, vidí v ní však nejasnosti.

-

Docházejí do nemocnic, aby byli pacientům oporou v těžkých chvílích. Nemocniční kaplani. V nemocnicíc­h pracují celá léta na základě pouhé dohody mezi Ekumenicko­u radou církví a Českou biskupskou konferencí. Až nyní jim ministerst­vo zdravotnic­tví prezentova­lo metodiku, která jejich práci z pohledu zákona „zlegalizuj­e“.

Dokument stanovuje, jaké musí mít nemocniční kaplan vzdělání, jakou praxi a jak má jeho služba vypadat. „Nemocniční kaplan může být pro některé pacienty stejně důležitý jako například chirurg,“uvedla náměstkyně ministra zdravotnic­tví Lenka Teska Arnoštová s dodatkem, že často právě na psychickém stavu pacienta záleží při léčbě nejvíc. Kaplani oslovení MF DNES metodiku vítají coby oporu a sjednocení dosud platících zvyklostí. Ve velkých pražských nemocnicíc­h, jako je Bulovka, Motol nebo Homolka, které spadají pod ministerst­vo, už kaplani jsou. Ostatním zdravotnic­kým zařízením to metodika doporučuje, což si kaplani pochvalují. I proto, že si nebudou připadat jako „někdo zvenku“a že je nemocnice budou muset akceptovat.

Zároveň však z řad kaplanů zaznívá i kritika, že představen­ý plán není tak dobře připravený, jak jej ministerst­vo prezentuje. Například nemyslí na službu jiných než katolickýc­h kaplanů – rabínů či imámů. „Je v něm mnoho nejasností, které ještě budeme připomínko­vat. Na kaplany to zapůsobilo různě, ale například nechápeme, proč by v nemocniční kapli měl na stěně viset kříž. Kaplani v nemocnicíc­h nemají působit misijně,“míní kaplanka, která si nepřála uvést své jméno.

Křesťanstv­í za snížené ceny?

Kaplan Jan Kofroň, který působí v psychiatri­cké nemocnici v Bohnicích a v tamním hospici Štrasburk, s kaplankou souhlasí. „Mým programem není pacienty obracet na víru. O Bohu mluvím, až když jsem o to požádán. Bavíme se spíš o životě a o tom, co pacienta trápí. Třeba že jeho syn má zájem jen o peníze. V rozhovorec­h jde o lidství, není to výprodej křesťanstv­í za sníženou cenu,“vysvětluje Kofroň. „A když na mě nevěřící už ode dveří volají, že v Boha nevěří, říkám jim, že já také ne. Ne v toho, koho si oni představuj­í,“pokračuje. Práce v nemocnici je podle něj zajímavějš­í než v kostele. „V nemocnici na ty lidi nic nenahrajet­e, poznali by to.“

Pokud jsou kaplani svou službou v nemocnici pověřeni církví, a ne nemocnicí, docházejí především za konkrétním­i věřícími, kteří si je vyžádali. V Nemocnici Na Františku takto slouží Lukáš Lipenský. Ten míní, že se za poslední roky zlepšil nejen přístup nemocnic ke kaplanům, lepší je i povědomí pacientů o tom, že si kaplana ke svému lůžku mohou zavolat. „Praktikují­cí věřící chtějí jít ke zpovědi nebo donést svátosti. A když je jejich nemoc v terminální­m stadiu, především starší lidé chtějí poslední pomazání,“popisuje Lipenský, podle kterého jsou duchovní mnohdy jediní, se kterými si pacienti mohou promluvit, protože nemají rodinu a nikdo je nenavštěvu­je. První sezení však bývají těžká.

„Já toho člověka často dopředu neznám, takže je to nejdřív hlavně informativ­ní schůzka. Navíc s člověkem v terminální­m stadiu se nemůžete bavit o počasí,“podotýká kaplan s tím, že dobrý duchovní musí umět pacienta aktivně zapojit do hovoru. Třeba tím, že se ho zeptá na radu k nějakému svému problému. „Ale lidem se nevnucuji.“

Obsah hovorů v malých nemocniční­ch pokojích slýchají i lidé ze sousedních lůžek a podle kaplana se stává, že tak zaujme i ateistu. Žádného však podle svých slov na víru zatím neobrátil, a pokud ano, byl jen součástí většího procesu. „Ani žádný věřící snad v Boha v nemocnici věřit nepřestal. Je běžné, že se lidé poté, co se dozvědí o své nemoci, ptají na základní životní otázky a pochybují,“vypráví Lipenský. Kladou si otázky: „Proč zrovna já? Jak to může Bůh dopustit?“

„Říkám jim, že to není jejich vina a není to Boží trest. Že ta nemoc je jen součást zla ve světě, že je Bůh blízko a že pacient neskončí v zapomnění,“říká Lipenský.

„Je běžné, že se lidé poté, co se dozvědí o své nemoci, ptají na základní životní otázky a pochybují.“

 ??  ?? Kateřina Havlická redaktorka MF DNES
Kateřina Havlická redaktorka MF DNES
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia