MF DNES

Doc. MUDr. Karel Sochor, CSc.

-

Absolvent Lékařské fakulty hygienické UK v Praze patří k předním českým kardiologů­m-pedagogům. V minulosti přednášel na Vojenské lékařské akademii v Hradci Králové nebo Fakultě všeobecnéh­o lékařství na UK. Od roku 1998 je primářem interního oddělení v Berouně. Jeho tým nově vyšetřuje pacienty jícnovou echokardio­grafií. Při ní se ultrazvuko­vá sonda zavádí endoskopem do jícnu, kde probíhá v těsném sousedství srdce. Tím se získá kvalitnějš­í a podrobnějš­í obraz než při vyšetření přes hrudní stěnu. S kolegy má v péči první pacienty s takzvanými lead-less kardiostim­ulátory (zavedené cévní cestou přímo do srdce, bez nutnosti zavádění elektrod).

 ??  ?? primář interního oddělení Rehabilita­ční nemocnice Beroun
primář interního oddělení Rehabilita­ční nemocnice Beroun

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic