Fakta Nejdelší pražský most

MF DNES - - ROZHOVOR -

● je prvním pražským železničním mostem přes Vltavu, druhým nejstarším vltavským mostem a s nejdelším mostem v Praze. Do roku 1910 byl nejdelším v Evropě. ● Spojuje ● V Praze byly ve 40. letech 19. století pouze dva mosty přes Vltavu, Karlův a v roce 1841 otevřený most císaře Františka I., nynější most Legií. ● O stavbě mostu, který byl nutný pro pokračování Severní státní dráhy z Prahy do Drážďan, rozhodlo ředitelství drah ● Most měl stavět Jan Perner, ale kvůli jeho předčasné smrti byl na jeho místo jmenován

který stavěl silnice a železniční trati v Alpách. Posléze se proslavil projektem Suezského průplavu. ● Stavební práce na empírovém viaduktu byly zahájeny na jaře 1846. Na stavbě pracovaly tři tisíce dělníků. První vlak po viaduktu projel 1. června 1850.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.