Brusnice se po desetiletí­ch vrátí v Břevnově na povrch

V Praze 6 vzniká koryto pro potok, který byl posledních šedesát let pod zemí. Práce za čtyři miliony korun skončí na podzim.

MF DNES - - PRAHA -

Matěj Ludvík redaktor MF DNES

V minulosti býval potok Brusnice důležitou součástí života obyvatel hlavního města. Po staletí byl zdrojem vody pro Pražský hrad i měšťanské domy na Malé Straně a podél jeho koryta vyrostl také Břevnov, dnes významná čtvrť ležící v Praze 6.

Jenže necitlivé zásahy v druhé polovině minulého století způsobily, že Brusnice z povrchu téměř zmizela a tok byl sveden pod zem. Potrubí ale dosluhuje a kvůli jeho špatnému stavu značná část vody uniká. Praha proto využila příležitos­ti, kdy už byl zásah v každém případě nutný, a rozhodla vrátit potok zpátky na povrch v úseku mezi rybníky Velká Markéta a Kajetánka v délce téměř jednoho kilometru.

Obnovené koryto tak ještě letos znovu oživí centrální část Břevnova kolem Patočkovy ulice. „Vztah k vodě se postupně mění. Nyní převažuje snaha vodu zadržovat v krajině a dostávat ji znovu na povrch. Díky tomu se změní i klimatické poměry v lokalitě, což je pro ni pozitivní,“říká specialist­a vodních toků Josef Šlinger z magistrátn­ího odboru ochrany prostředí, který má projekt na starosti.

Starý teplovod ztěžuje práce

Samotné práce začaly už v průběhu července a byly rozděleny do několika etap. V celé délce však nebylo možné koryto znovu obnovit, proto dělníci vybudovali krátké podzemní spoje na sedmi místech, kde se potok kříží se silnicemi, a také pod parkoviště­m u ulice Anastázova. Tady Brusnice zůstane i nadále pod zemí, jen už bude v novém potrubí. To původní bylo zaslepeno, na místě však zůstalo.

Nyní je na řadě hloubení strouhy s jílovitým nepropustn­ým dnem vysypaným štěrkem a zpevněným kameny. Koryto bylo navrženo tak, aby mělo co nejpřiroze­nější charakter. Díky zvolenému trasování nebudou muset být káceny vzrostlé stromy, odstraněny budou jen náletové dřeviny. V plánu je stavba nátoků (přivedení koryta do potrubí, pozn. red.) a na závěr i výsadba mladých stromků podél břehů.

Náklady magistrát vyčíslil zhruba na čtyři miliony korun bez DPH, definitivn­ě hotovo mělo být už v září, práce se ale kvůli nečekaným komplikací­m o jeden až dva měsíce pozdrží. „Stále narážíme na starou technickou infrastruk­turu, například na historické teplovody, o kterých se nevědělo. Postup je proto náročnější,“vysvětluje Šlinger problémy, se kterými se stavební firma při práci potýká.

Potok součástí výuky

Aktuálně budovaná část vede přímo areálem ZŠ Jana Amose Komenského. Zdejší škola se stavbou na svém území souhlasila a dokonce počítá s tím, že zde vznikne místo pro praktickou výuku. „V rámci této úpravy vznikne v naší zahradě i malá tůňka a vedle hmyzí domek. Předpoklád­áme, že se tady objeví obojživeln­íci a další živočichov­é, které budou moci žáci pozorovat,“pochvaluje si ředitelka školy Ivana Koubková.

Ostatní části budované strouhy budou veřejně přístupné a mají se stát významným krajinným prvkem, který bude mít nejen pozitivní dopad pro drobné živočichy, ale zejména se jeho břehy stanou místem pro odpočinek a cílem vycházek obyvatel z okolí.

Magistrát s podobnými úpravami v dalších částech Brusnice v nejbližší době nepočítá. Potok se ale už v roce 2014 dočkal změn při stavbě nového parku Maxe van der Stoela o kus dál u Myslbekovy ulice.

Loni prošel zevrubnou opravou také břevnovský rybník Vincentinu­m ležící na Brusnici. Praha postupně upravuje i další menší toky v metropoli. Například v roce 2015 se po několika desítkách let vrátil Řepský potok na povrch terénu.

Nyní je dokončován­a i celková obnova Botiče u Kozinova náměstí v Praze 15, kde došlo zejména k rozšíření a vyčištění koryta. V plánu na příští rok je dále obnova některých úseků na Rokytce nebo na Kunratické­m potoce.

Foto: František Vlček, MAFRA

Znovu na světle Cílem stavebních prací je vrátit Brusnici do koryta podél Patočkovy ulice.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.