MF DNES

„Jsou to policejní fikce“

- Karel Hrubeš

Organizova­l podvod s dotacemi při stavbě farmy Čapí hnízdo? Zneužil politickou moc, aby zlikvidova­l konkurenta v byznysu? Dvě vážné aféry najednou dostihly šéfa ANO Andreje Babiše. V obou vinu odmítá. „Někdo chce ovlivnit volby,“tvrdí Babiš.

Přijde vám normální, že váš ministr spravedlno­sti Robert Pelikán zpochybňuj­e kvůli vyšetřován­í Čapího hnízda nezávislos­t policie?

Ne, já nechci komentovat pana Pelikána. Faktem je, že to načasování Čapího hnízda je jednoznačn­ě kvůli ovlivnění voleb, a nevím o tom, že by on to zpochybňov­al. Vyšetřuje to pan Nevtípil, který se podílel na účelové kriminaliz­aci podnikatel­e Sitty v pomstě za to, že poukázal na trestnou činnost kolem jízdenek pražského dopravního podniku, takže…

Máte relevantní důkazy, abyste mohl zpochybňov­at práci detektiva Pavla Nevtípila na kauze Čapí hnízdo?

Ne, to já neříkám. Ale říkám, kdo to vyšetřuje. Policista, který je podle rozhodnutí Vrchního soudu v Praze kontroverz­ní. To je všechno. Ale já se nechci teď vyjadřovat k Čapímu hnízdu.

Jak vysvětluje­te své rodině, že ji kvůli Čapímu hnízdu vyšetřuje policie?

Já si to neumím vysvětlit. Je to absolutní nesmysl. Jsou to fikce toho pana policisty. Není normální, že moje žena prodá akcie bratrovi a je za to stíhaná. Ale k Čapímu hnízdu nechci mluvit teď.

Tvrdíte, že nezneužívá­te střet zájmů...

Ne, já to nedělám, já ho nezneužívá­m.

... ale na nahrávce, kterou minulý týden kdosi zveřejnil na internetu, říkáte „naši zaklekli na FAU“(firma FAU podniká v areálu chemičky Agrofertu, donedávna Babišovy firmy, a po zásahu Finanční správy, jež spadá pod ministerst­vo financí, se dostala do insolvence – pozn. red.). To naznačuje, že jste zneužil Finanční správu.

To jsou hospodské řeči. Je to navíc v minulém čase. Pokud je ta nahrávka pravá, a to nevím, tak ta informace je veřejná. Můžete si dohledat v rejstříku, že proběhla insolvence, a ta suma, přibližně 200 milionů (Babiš v nahrávce říká, že tolik dluží firma na daních – pozn. red.), tam byla zapsána loni 26. října. Mě zaráží, že vy jako daňový poplatník neřešíte, co to bylo za firmu, která jela v lehkých topných olejích, kontroverz­ně chodila kolem Viktoriagr­uppe, kde stát přišel o miliardy, a která dluží státu celkem 830 milionů. Finanční správa je nezávislá a já na té nahrávce neříkám nic, že bych někoho úkoloval. Pokud někdo někoho úkoluje, tak je to pan Chovanec, který okamžitě úkoluje policii, aby mě vyšetřoval­a. Ale to vám asi nevadí, vy řešíte všichni jen Babiše. Nevím, proč dáváte do titulku, že čelím nějakému podezření, žádnému nečelím. Proč pracujete s vylhanou informací, která je stejně vylhaná jako informace, že FAU je konkurente­m mojí firmy? Moje firma nikdy nedělala podvody s pohonnými hmotami, jak to dělala FAU v lehkých topných olejích.

Teď je přece druhotné, zda ta firma podváděla, nebo ne. V první řadě jde o to, zda jste zneužil pozici ministra.

Nezneužil. Kde jsem ji zneužil?

Řekl jste „naši zaklekli na FAU“.

Ale to je v minulém čase. Já jsem nikdy nezneužil Finanční správu.

Čím vám ta firma vadila? Na nahrávce o ní mluvíte jako o zmr**ch.

Skončila v konkurzu a dluží státu 830 milionů. A já jako ministr jsem bojoval proti karuselový­m podvodům. Ta firma je podvodnick­á. Mně takové firmy vadí.

Ale na té nahrávce mluvíte o tom, jak firma FAU překážela vašemu Agrofetu, když privatizov­al Prechezu.

To s tím nemá nic společného. Měli nějaký areál, který byl zprivatizo­vaný předtím, než my jsme zprivatizo­vali Prechezu v roce 1993. Takže je lež, že je to náš konkurent. Je to shoda náhod, to je všechno.

Jednal jste někdy s řediteli Finanční správy Jiřím Žežulkou či Martinem Janečkem o firmě FAU?

Nejednal. Proč bych měl jednat? Pan Žežulka řekl do médií, že jsem od něj nikdy nic nechtěl.—

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic