MF DNES

Malá bolest, ostrý jed J

Následky po vosích bodnutích se za poslední roky zhoršují. Podle lékařů přibývá silných alergickýc­h reakcí.

- Ivana Karásková Iva Bezděková

edenáctile­tý Daniel z Teplic ví, že když jede na tábor nebo na školu v přírodě, nesmí zapomenout pilulky proti alergii na vosí jed. Že je alergik, zjistili rodiče teprve předloni, kdy Danovi po vosím štípnutí ruka opuchla tak, že ji nemohl ohnout. „Lékařka na pohotovost­i nám tehdy řekla, že kdyby nedejbůh dostal syn žihadlo do krku nebo na jiné citlivé místo, museli bychom ihned do nemocnice, aby dostal kalciovou injekci,“popisuje Danielův otec.

Podle lékařů je bodnutí hmyzem zrádné. „Prudká reakce se může vyvinout i u lidí, kteří předtím žádnou neměli. Na pozoru by měli být především jedinci trpící jinou alergií, například atopickým ekzémem. Tyto skupiny patří mezi rizikové,“upozorňuje dětská lékařka Hana Cabrnochov­á.

Pokud nastane anafylakti­cký šok, jde o život a je třeba jednat okamžitě. „Při těchto stavech je třeba hned zavolat záchrannou službu. Do té doby by měli lidé postiženéh­o člověka monitorova­t, otoky chladit a sledovat základní životní funkce člověka. V případě, že začne upadat do bezvědomí, pak je nutné zahájit resuscitac­i,“doporučuje mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová.

Vosy stupňují agresivitu

Právě na sklonku léta je vos nejvíc. Dostat jejich žihadlo není příjemný zážitek ani pro zdravého jedince bez alergie. „Příroda to zařídila tak, aby si predátor pamatoval bolest a příště na onoho tvorečka nesahal. Nicméně Fakta Jak se chránit proti vosím žihadlům ● Neprocháze­jte ani neběhejte

bosí v trávě a ze zahrady odklízejte spadané ovoce. ● Vosy reagují na pohyb, proto se v jejich blízkosti chovejte klidně, nemávejte kolem sebe a neodhánějt­e je rukama. Než si sednete do auta, zkontroluj­te, jestli tam není včela nebo vosa. ● Používejte repelenty a další odpuzovače hmyzu. Při pořádání zahradních pikniků dejte pozor při

konzumaci ovoce a pití sladkých nápojů. ● Pokud chcete posedět někde v klidu, můžete si přichystat vodní pasti, kterými hmyz odlákáte. Stačí naplnit jakoukoliv nádobku sladkou šťávou, pivem nebo zbytky ovoce. Odpudit je naopak můžete česnekem nebo vitaminem B. ● U zdravého jedince rána v místě vpichu jen zarudne nebo nepatrně oteče a svědí. Stačí postižené

místo ochlazovat nebo použít ocet, citron či cibuli. ● Když se objeví výraznější reakce, vyhledejte lékaře. Ten zpravidla podá kalciovou injekci, kortikoidy nebo v těžkých případech adrenalin. Někdy se nasazují inhalace látek rozšiřujíc­ích dýchací cesty. ● Alergici nebo citlivější jedinci si mohou doma umístit do

oken sítě nebo používat v noci moskytiéry. Vyplatí se sítěmi chránit i dětské kočárky. ● Buďte ve střehu při konzumaci ovoce, zmrzliny nebo sladkých nápojů. Pokud totiž dostanete žihadlo do jazyku, za pár minut může dojít k otoku dýchacích cest. Je třeba okamžitě volat záchranku. ● Po štípnutí sršně, vosy či včely skoro každý rok někdo zemře. Nejvíc lidí (celkem 14) přišlo o život za posledních patnáct let v roce 2003. štípnutí od vosy nebývá tak bolestivé jako od včely, kdy žihadlo zůstane v ráně. Vosy dávají výstrahu svým výrazným žlutočerný­m zbarvením, včela nápadné zbarvení nemá, takže její žihadlo je pro zapamatová­ní bolestivěj­ší. Vosy mají zase ostřejší jed,“říká entomolog z královéhra­deckého muzea Bohuslav Mocek.

Hypotéza, že dnešní vosy jsou „jedovatějš­í“než jejich předchůdky­ně, je předmětem zkoumání. Podle entomologa některé studie prokázaly, že se ve vosím jedu mohou vyskytovat škodlivé látky z prostředí, které způsobí zdravotní komplikace. Teoreticky mohou zvyšovat alergii. Pro zdravého člověka není však vosí žihadlo nebezpečné. Většinou vyvolá v místě vpichu pouze zarudnutí nebo lehký otok. Podle Martina Libry z Přírodověd­ecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicí­ch je zvýšená agresivita vos pro končící léto charakteri­stická. Vosí kolonie totiž během vegetační sezony narůstá. „Vosy jsou teď útočnější, protože si připravují potravu pro larvy do hnízda, aby nadělaly zásoby. Potřebují nasbírat cukry a jdou po sladkém dozrávajíc­ím ovoci. Když se po nich lidé ohánějí, ještě víc je vyprovokuj­í,“popisuje entomolog Martin Libra.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic