MF DNES

Vosa svolá na pomoc ostatní a pak zaútočí

-

Vosím žihadlem se může přenášet i infekce. Entomolog z královéhra­deckého muzea Bohuslav Mocek tuto rozšířenou domněnku spíš zpochybňuj­e.

Nemůže se to tedy stát?

Je to málo pravděpodo­bné. Pravda je, že vosy jsou dravé a loví i mouchy, aby je donesly masožravým larvám. Od nich se teoreticky mohou infikovat a přenést žihadlem na člověka, ale osobně jsem o takovém případu neslyšel.

Proč vosy dotírají nejvíc právě na konci léta?

Co teď lítá, jsou dělnice, bezpohlavn­í samice s žihadlem, kterých je nejvíc, budují kolonie. Veškeré úsilí směřuje k tomu, aby se na podzim vylíhli pohlavní jedinci. Vosy zvyšují aktivitu, protože se blíží období, kdy se z některých larev začnou líhnout samice a samci.

Je pravda, že mají vosy ostřejší jed než včely?

Příroda to tak zařídila a má to logiku. Včela se obětuje, na rozdíl od vosy nechává v ráně žihadlo a umírá. Včelí úl je dlouhověký, kdežto u vos je doba generační obměny jednoletá. Zánik vosího hnízda na konci léta znamená zánik celého společenst­ví. Oplodněné samice zakládají po zimě hnízdo nové.

Jsou rozdíly ve vosí agresivitě?

V Česku se setkáváme nejčastěji s dvěma druhy – vosou obecnou a vosou útočnou. Už z názvu vyplývá, která z nich je agresivněj­ší. Lidé se paradoxně mnohem víc bojí sršní, ale sršeň je hodná a útočí v podstatě jen, když brání své hnízdo. Zato vosy se vydráždí k útoku snadno. Když zpozorují nebezpečí, nejdřív vypustí trochu jedu, jehož součástí je jakýsi feromon. Ten funguje jako poplašný signál, vosa tak svolává na pomoc ostatní. (kar)

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic