MF DNES

Pořád pod dohledem. Od září se otvírá celá D8

Silničáři věří, že se jim podařilo spoutat terén u prackovick­é estakády. Stálo to 320 milionů.

- Jan Kroča redaktor MF DNES

Skoro by se mohlo zdát, že když před volbami chybí nově postavené úseky, musí se otevřít i ty, co už se jednou otvíraly. Týká se to dálnice D8, která byla slavnostně otevřena 17. prosince 2016, ale dosud se v úseku u Prackovic jezdí jen po její polovině, ačkoliv měla být plně zprovozněn­a už letos v březnu.

„Autostráda ve směru Drážďany by se mohla kompletně otevřít možná už v poslední dekádě září,“oznámilo včera ministerst­vo dopravy. Ale jen v případě, že 20. září dopadnou dobře zkoušky, kvůli kterým se úsek na půl dne zcela uzavře.

„Do budoucna je klidně možné úplné a trvalé uzavření dálnice v oblasti Prackovic. Však jsme na to dopravním značením v daném úseku dobře připraveni,“uvedl geolog Vladimír Cajz z Geofyzikál­ního ústavu Akademie věd ČR, který na problémy D8 v Českém středohoří dlouhodobě upozorňuje.

Podle něj zůstává otázkou stabilita dálnice v dalších letech, protože letos působilo ve prospěch stavebních firem i počasí – v oblasti se nevyskytly větší deště či teplotních výkyvy. „Takové jevy mohou celé podloží v budoucnu znovu aktivizova­t, a to i v místech dnes dosud stabilních,“dodal Cajz.

Práce betonářů nekončí

Poslední chybějící úsek dálnice D8 mezi Lovosicemi a Řehlovicem­i nabral zpoždění po sesuvu svahu na dálnici v červnu 2013. Mostní konstrukce a k nim přiléhajíc­í svahy se však hýbaly i po loňském otevření a Ředitelstv­í silnic a dálnic (ŘSD) kromě stovky čidel dohlížejíc­ích na posuny začalo pod zem tlačit tuny betonu, aby nestabilní svah stabilizov­alo.

„Sanační práce od zprovozněn­í stavby do současné doby činí 320 milionů korun a v příštím roce se podle aktuální kalkulace počítá s částkou 50 milionů korun. Ty stavební úpravy nebudou jednoduché. Počítáme, že využijeme celou stavební sezonu i v roce 2018,“doplnil generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

Ministr dopravy Dan Ťok vysvětlil že pod pilíře estakády musí sanační firma udělat další vysokotlak­é injektáže. Řidičům i obyvatelům obcí na původní trase to přinese komplikace, protože se budou oba mosty střídavě otevírat a zase uzavírat.

„Rádi bychom zde ještě více zvýšili bezpečnost, chceme být na těch nejvyšších hodnotách,“uvedl po včerejším jednání Rady geotechnic­kého monitoring­u Ťok.

Geolog Cajz však kontruje a varuje, že práce na dálnici neskončí prakticky nikdy. „Už teď je jasné, že dálnice se bude muset monitorova­t a složitě dodatečně stabilizov­at po celou dobu životnosti, která bývá okolo 100 let,“prohlásil.

O průběh autostrády Praha–Drážďany Chráněnou krajinnou oblastí České středohoří se roky dohadovaly úřady s ekologický­mi iniciativa­mi – posouzení vlivu stavby na životní prostředí ministerst­vo dopravy zadalo již v polovině 90. let. Se stavbou začali silničáři v roce 2007.

„Ministr Ťok jen sklízí plody ignorance mnohých svých předchůdců, kteří nevedli dálnici v tunelu. A tím zbytečně trpí jak občané, tak životní prostředí. Tunelová varianta přitom mohla již dávno fungovat,“uvedl místopředs­eda Zelených Michal Berg. Ekologové navrhovali, aby D8 procházela pod středohoří­m ve dvou tubusech o délce zhruba čtyř kilometrů.

Pokud by problémy u Prackovic injektáže nevyřešily, možná se „podzemní“varianta dostane znovu do hry. „Dodatečná výstavba tunelu, který by odvedl dopravu z problémové­ho úseku dálnice, by se pořád ještě vyplatila,“myslí si Cajz.

 ?? Foto: Iveta Lhotská, MAFRA ?? Na obhlídce Ministr dopravy Dan Ťok si prohlíží místo, kde v roce 2013 zavalil svah dálnici D8. Od té doby silničáři celý svah stabilizuj­í pomocí injektáží a odvodnění.
Foto: Iveta Lhotská, MAFRA Na obhlídce Ministr dopravy Dan Ťok si prohlíží místo, kde v roce 2013 zavalil svah dálnici D8. Od té doby silničáři celý svah stabilizuj­í pomocí injektáží a odvodnění.
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic