MF DNES

Kolik stÁla silovÁ elektřina

-

Německo je díky tomu nyní evropskou jedničkou v exportu elektřiny. Jenže až v roce 2022 zavře poslední jadernou elektrárnu, může se stát, že mu elektřina bude chybět. Z jádra se totiž v zemi vyrábí stále zhruba 80 terawattho­din elektřiny ročně, zatímco vývoz činí pouze asi 50 terawattho­din.

„Němci nyní uměle vytvářejí na trhu převis nabídky a to dostalo ceny na nízké, až ekonomicky neúnosné úrovně. Všechno dotují němečtí spotřebite­lé prostředni­ctvím příspěvků na obnoviteln­é zdroje. K propadu cen ještě přispěla nefunkční politika EU v oblasti emisí a propad cen uhlí v letech 2015 a 2016,“říká analytik J&T Michal Šnobr.

Ale situace se postupně mění. Ceny černého uhlí, od něhož se v našem regionu odvíjejí ceny elektřiny, začaly postupně růst, stejně jako cena povolenky na vypouštění škodlivých emisí. A pokud navíc na reformu kývne nová německá vláda, která vzejde z podzimních voleb, může se jejich cena zdvojnásob­it.

Spolu s připravova­ným vypnutím německých jaderek to jsou podle Šnobra faktory, které naznačují obrat v cenách elektřiny. „Po roce 2020 by mohlo přijít zdražení elektřiny. Těžko ho předvídat, ale zřejmě nebude úplně malé,“dodává Šnobr.

U plynu se na rozdíl od elektřiny zdražování nečeká. Do Evropy nyní míří plyn prakticky z celého světa, což v poslední době srazilo jeho velkoobcho­dní cenu. „Vývoj u plynu zatím nenutí obchodníky ke zvyšování konečných cen plynu, výraznější změny nečekám,“říká Gavor. To naznačují indikativn­í, tedy jakési férové ceny plynu, které zveřejňuje Energetick­ý regulační úřad. Ty zůstanou prakticky stejné i pro čtvrté čtvrtletí.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic