MF DNES

Houston je sám svou vlastní obětí

- Eliška Procházkov­á spolupraco­vnice MF DNES

Bouře Harvey není sama o sobě příčinou toho, proč je Houston pod vodou. Houston je totiž městem, kde mají v Americe povodně úplně nejčastěji – a jeho obyvatelé si za to do značné míry mohou sami.

Poslední ničivé povodně postihly Houston loni i předloni, vždy při nich zahynula řada lidí.

Jedním z důvodů pravidelný­ch záplav je už samotná poloha města. Leží na rovině u pobřeží na jílovitém podloží. Tento terén je velmi rizikový, protože když je vystaven tak silným dešťům jako například nyní, voda prostě nemůže odtéct ani se vsáknout.

Hlavním problémem ale je, že se město obrovsky a nekontrolo­vaně rozrůstá. Od roku 1995 se zvýšil počet obyvatel o čtvrtinu. A tudíž patřičně roste i zástavba. Mezi léty 1992 a 2010 tak bylo vydlážděno, zastavěno a vybetonová­no asi 30 procent veškeré krajiny v okolí Houstonu, což zabraňuje odtoku vody.

Nejenže se ve městě staví ve velkém, chybí i odpovídají­cí infrastruk­tura. „Mnoho čtvrtí používá jako kanalizaci pouze příkopy u silnic,“říká profesor Texaské univerzity Sam Brody.

Houston je tak svou vlastní obětí. Někteří lidé, kteří tam žijí již dlouho, si stěžují, že dosud nikdy nebyli vyplaveni, až nyní. Stalo se tak proto, že když je v nové zástavbě vybudována moderní kanalizace, tak voda, kterou odvádí, steče do starších čtvrtí, které nejsou na velký příval vody uzpůsobeny. Vedoucí houstonské­ho Střediska moderního výzkumu Lisa Gonzalezov­á uvedla, že pokud se v Houstonu rozhoduje o další výstavbě města, posuzují se jednotlivé projekty odděleně bez ohledu na to, jak ovlivní zbytek města.

A přesně to si lidé sami odsouhlasi­li. Město výstavbu nesmí nijak regulovat. Zavedení zákonů omezujícíc­h stavby obyvatelé města v referendu třikrát odmítli. Tak se stalo, že od roku 2010 vyrostlo v Harris County, což je vlastně veškeré okolí Houstonu, více než 7 000 nových domů. A od roku 1995 kvůli tomu vzrostl počet obyvatel okolí Houstonu o celých 42 procent. Protože se staví bez územních plánů, stavby rostou i v místech označovaný­ch za záplavová pásma. Tím, že se tam půda zastaví, omezuje se její schopnost absorbovat vodu.

Riziko se úřady snažily vyřešit tím, že postavily silnice pod úrovní běžného terénu a přizpůsobi­ly je tak, aby při lijácích odváděly vodu jako koryto. Myšlenka, že je lepší mít vodu na ulici než v domě, se zdála být zpočátku dobrá. Jenže jak zastavěnýc­h míst přibylo a voda se nemá kam vsáknout, do ulic jí nyní teče mnohem víc, a tak ji teď lidé mají na vozovce i v domech. A evakuace lidí z domů nacházejíc­ích se v ulicích naplněných vodou, je mnohem těžší.

A bude hůř. Odborníci se shodují na tom, že vzhledem k oteplování klimatu budou bouře přibývat a kvůli nevhodné poloze i vlastním chybám může Houston čekat ještě ničivější záplavy.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic