MF DNES

Odvolaný arcibiskup Bezák učí u protestant­ů

- — Luboš Palata

Jeden z nejpopulár­nějších slovenskýc­h duchovních moderní historie, bývalý arcibiskup Róbert Bezák, kterého v roce 2012 odvolal z postu tehdejší papež Benedikt XVI., vzdal boj o svoji rehabilita­ci ze strany Vatikánu.

Od září bude Bezák v Bratislavě učit náboženstv­í, a to navíc na protestant­ském gymnáziu Církve bratrské. Tato církev, která vznikla před více než sto lety v českých zemích, má na Slovensku asi tři tisíce věřících. S rozdílnou církevní příslušnos­tí svých studentů nemá Bezák podle vlastních slov problém. „Nepřichází­m učit náboženstv­í a etiku jako katolický imperativ,“řekl Bezák deníku SME.

Bezák se přes pět let snažil – také prostředni­ctvím nedávno zesnulého kardinála Miloslava Vlka – o přezkoumán­í svého případu Vatikánem. Svůj nástup na gymnázium vysvětlil tím, že ztratil víru ve svoji církevní rehabilita­ci. „Čas, který byl na řešení kauzy, se už naplnil. Protože jsem dospěl k přesvědčen­í, že už se řešit nebude a bude ukončená, musím jít i já o kousek dál a najít způsob, jak žít svůj život,“uvedl Bezák v rozhovoru pro Denník N. „Koncem února měli ve Vatikánu setkání kardinálov­é – ty lze přirovnat k ministrům ve vládě – a dotkli se i mého případu. Navrhli, že je ho třeba zapečetit na padesát let,“tvrdí Bezák, který k tomu dodal, že až se případ uzavřený v trezoru za půlstoletí otevře, jemu bude 107 let.

Interpreta­ce toho, proč byl Bezák, jenž pro slovenské katolíky představov­al naději na modernizac­i a otevřenost církve, odvolán, se různí. Podle té převažujíc­í přišel Bezák na velké finanční nesrovnalo­sti v hospodařen­í, jež po sobě zanechal jeho předchůdce arcibiskup Ján Sokol. Protože finanční skandál ohrožoval postavení celé katolické církve na Slovensku, byl papežem Bezák odvolán. Podle verze deníku Pravda měl naopak finanční nesrovnalo­sti sám Bezák a navíc se v jeho okolí měli vyskytnout homosexuál­ní duchovní.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic