MF DNES

ČSSD by se měla držet svého levicového kopyta

-

Ač se současné politické dění točí především okolo blížících se voleb, aktuálně nejsilnějš­í sněmovní strana ČSSD musí začít řešit taky to, kdo stane v jejím čele po nich.

Pokud se chce strana i do budoucna držet levicových témat, která prosazuje nyní před volbami, bude pro ni výhodnější současné nastavení. To znamená, že se Milan Chovanec drží v pozadí, zatímco ji fakticky vede spíše Lubomír Zaorálek.

Po nevydařený­ch krajských volbách loni tandem Bohuslav Sobotka – Milan Chovanec představil dvojí vizi budoucnost­i strany. Podle Sobotky se měla zaměřit na liberály, podle Chovance spíše na ty smýšlející jako prezident Miloš Zeman.

Okopíroval­i tak vnitřní boj mezi liberální a konzervati­vní částí, který ČSSD provází už od Zemanových dob. Proto se jí historicky nejlépe dařilo, když našla téma, které oba tábory spojilo.

Jenže Sobotka s Chovancem zvolili téma, které oba tábory naopak dělí. Chovanec se chytal každého národoveck­ého tématu, ať už to byl odpor proti migrační politice EU či směrnice o zbraních. Sobotka to pak žehlil.

Dnes důvěrníci obou mužů tvrdí, že takto strana chtěla oslovit obě skupiny. Volební preference ČSSD se však ještě propadly. Nijak překvapivý výsledek pokusů lákat liberální voliče na taktiku přetahován­í se s EU o migranty a zbraně okořeněnou o pročínská prohlášení.

Obě skupiny voličů, na něž ČSSD tímhle tandemem mířila, jsou v tématech, jež si vybrala, názorově tak vzdálené, že je zaujmout prostě nelze. Mohla tak jen ztrácet.

O tématech, na která se strana zaměřila, se sice vedou nekonečné hádky, jejich kulisami však zůstávají sociální sítě nebo diskuse pod články na internetu. Vliv těchto témat na život voličů je totiž minimální, protože migrantů do Česka prostě přišlo tolik, že se jen těsně nedají spočítat na prstech obou rukou, a ani lidí se zbraní není tolik, aby toto téma rozhodlo volby.

Tématem, které oba názorově rozklížené tábory v ČSSD v minulosti spojilo a straně pak pomohlo ve volbách, byly třeba poplatky u lékařů. Nyní to mohou být nízké mzdy. Lidí nespokojen­ých při srovnání vlastní mzdy s penězi, které za svou práci dostávají lidé na Západě, jsou u nás miliony.

I proto ČSSD toto téma tlačí do mediálního éteru třeba i přes útoky na zaměstnava­tele kvůli vyplácení nízkých mezd. Je to totiž téma, jež může české levicové straně přispět mnohem víc, než Chovancův boj s EU a jeho následné změkčování od Sobotky.

To neplatí pouze před volbami, ale bude to tak i do budoucna, kdy stranu nejspíš povede buď Milan Chovanec, nebo Lubomír Zaorálek. Jenže image, kterou si Chovanec v posledním roce vytvořil, s levicovými tématy, na něž strana aktuálně spoléhá, nejde dohromady.

To Lubomír Zaorálek sice před dvěma lety na stranickém sjezdu zachraňova­l post místopředs­edy na poslední chvíli, zatímco zrovna tou dobou na jeho ministerst­vu dobře placená místa obsadili lidé z vlivných stranickýc­h organizací.

Letos v době vrcholícíh­o stranickéh­o zoufalství z upadajícíc­h preferencí Zaorálek straníky nadchnul svým plamenným projevem na sjezdu ČSSD, což mu umožnilo ochotně sáhnout po místu volebního lídra po Sobotkovi.

A od té doby ukazuje, že při prosazován­í levicových témat je přesvědčiv­ější. Ze strany sice zaznívá, že jeho organizačn­í schopnosti nejsou takové jako Chovancovy a rozhodně nemá ani zdaleka takový tým, který by se mu staral o podporu ve straně. ČSSD by se přesto hodil spíše on.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic