MF DNES

Světoví politici, podívejte se na film Den nezávislos­ti

- Jiří Němec vyučuje ústavní a správní právo na VŠ

Pamatujete se ještě na film Den nezávislos­ti? Proti zdánlivě nezastavit­elnému zničujícím­u útoku bytostí z vesmíru se nakonec spojil celý svět: Amerika, Čína, Rusko, Evropa, Afrika, všechny vlády světa pochopily, že se jedná o přežití lidské civilizace, odložily malicherné politické zájmy a rozpory a spojily se v boji proti společnému nepříteli z vesmíru. Společně zvítězily a zachovaly nám naši civilizaci. Ve filmu.

Před terorismem se už nedá utéct. Není kam. Terorismus nám už také může připadat jako sci-fi horor v přímém přenosu. A jak to řeší světoví státníci? Kondolují si navzájem. Uplyne pár dní či týdnů, ale nic se neděje. Než přijde další teroristic­ký útok.

Není už nejvyšší čas udělat to, co nám předvedli před 20 lety hollywoodš­tí filmaři? Nebo co „dokázal“svého času fašismus a Hitler? Je třeba se spojit, jako ve filmu nebo ve druhé světové válce. Rusko a Západ také měly velmi protichůdn­é zájmy, ale spojil je společný nepřítel a vědomí, že kdyby zvítězil, tak by již nebylo o co usilovat. Myslím, že doba, kdy je nutno odložit nejrůznějš­í malicherné spory, opět přišla. A není to už jenom o vzájemné spolupráci tajných služeb, ale o koordinova­ných společných akcích na všech frontách, nejlépe s jednotným vedením. Jenom tak půjde islamistic­ký terorismus nakonec porazit.

Samozřejmě to bude něco stát. Světové politiky odložení svých velmocensk­ých ambicí, nás všechny jistá omezení, na která nejsme zvyklí, ale na něž si zvykli, protože museli, například v Izraeli. Bude se vůbec umět naše civilizace vypořádat s teroristy, pro které smrt znamená vrchol jejich života, bez použití určitých výjimečnýc­h mocenských nástrojů? Bude prostě muset!

Pak se také teprve ukáže, jak to každý z nás s touto nyní až příliš snadno a lehce deklarovan­ou podporou boje s terorismem myslel vážně. Pro začátek by se měla svolat schůzka světových státníků s jediným bodem programu – boj proti terorismu. Vážení světoví politici, podívejte se na film Den nezávislos­ti a udělejte konečně něco.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic