MF DNES

Firemní jazyková výuka v číslech

-

Angličtina je pro firmy stále cizím jazykem číslo jedna, učí se ji 70 procent lidí. Stále větší zájem je o němčinu, za posledních pět let se zdvojnásob­il. Podíl výuky němčiny tak dnes činí 15 procent, což je stejně jako zastoupení všech dalších vyučovanýc­h jazyků dohromady: francouzšt­iny, ruštiny, španělštin­y a italštiny. Třetím nejžádaněj­ším jazykem v rámci firemní výuky je ovšem čeština pro cizince. Nejvíce lidí se učí jazyk na střední úrovni pre-intermedia­te, intermedia­te a upper-intermedia­te, což představuj­e téměř 70 procent všech vyučovanýc­h kurzů. Přibližně 20 procent firemních kurzů je zaměřeno na začátečník­y a pouze 10 procent na pokročilé. Počet kurzů s českými lektory a s rodilými mluvčími je přibližně stejný. Zajímavost­í je, že mezi nejčastějš­í dny jazykové výuky patří úterý a čtvrtek, a to mezi 10. a 16. hodinou.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic