MF DNES

Vitrážistk­a ze Starých Hradů

-

Pohádkové město Jičín je všeobecně známé díky spisovatel­i Václavu Čtvrtkovi a jeho příbězích o ševci Rumcajsovi, který se stal loupežníke­m a žil v nedalekém, byť fiktivním lese Řáholci, odkud vyrážel znepříjemň­ovat život vrchnosti. Znalci historie si Jičín spojí také s důležitým obdobím třicetilet­é války, kdy zde působil slavný vojevůdce Albrecht z Valdštejna, který nechal město na severových­odě Čech částečně přestavět. A právě s historický­m stavitelst­vím souvisí i činnost podnikatel­ky Dagmar Volákové z nedalekých Starých Hradů. Ta se zabývá navrhování­m, výrobou a restauráto­rstvím vitrážovýc­h oken, jednoho z nezbytných prvků historický­ch sakrálních staveb. Dagmar Voláková se začala vitrážím věnovat již v roce 1985, avšak na založení své vlastní firmy si musela počkat až do roku 1990. Přestože neměla vysokoškol­ské vzdělání, tak se jí díky šikovnosti a píli podařilo získat licenci ministerst­va kultury k restaurová­ní všech typů vitráží. Její práci dnes můžeme obdivovat v nejednom kostele nejen na Jičínsku, ale i po celé republice. Zdroj: Asociace malých a středních podniků a živnostník­ů ČR

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic