MF DNES

Město přispěje na nové kotle

-

Hlavní město rozdělilo 24 žadatelům 2,85 milionu Kč na výměnu starých a ekologicky nevyhovují­cích kotlů za nové. Celkem magistrát rozdělil 174 žadatelům již celkem 20,6 milionu z přidělenýc­h 23,7 milionu korun. Maximální výše příspěvku na výměnu kotle je 150 tisíc korun, nejvýše 85 procent z vynaložený­ch nákladů. (ČTK)

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic