MF DNES

Festival uctí Bělohlávka

-

Desátý ročník festivalu Dvořákova Praha, který se koná od 7. do 23. září, uctí památku skladatelo­va vnuka Antonína Dvořáka III. a dirigenta Jiřího Bělohlávka.

Dvořák III. zemřel letos 29. května. Pořadatelé uctí jeho památku koncertem Requiem 14. září. Vzpomínkou na šéfdirigen­ta České filharmoni­e (ČF) Bělohlávka, jenž zemřel o dva dny později, bude koncert ČF 20. září.

„Tři koncerty, které měl na letošní Dvořákově Praze s Českou filharmoni­í řídit Jiří Bělohlávek, se uskuteční v plném rozsahu. Requiem Antonína Dvořáka 13. a 14. září provede se sólisty a Pražským filharmoni­ckým sborem Jakub Hrůša,“uvedl umělecký ředitel Dvořákovy Prahy Marek Vrabec. ČF pak bude 20. září dirigovat Petr Altrichter s programem, v němž zazní také Dvořákův Violoncell­ový koncert h moll se sólistou Jeanem-Guihenem Queyrasem.

Rudolfinum i Anežský klášter

Hlavním festivalov­ým centrem bude tradičně Rudolfinum, koncerty komorní hudby se uskuteční kromě Dvořákovy síně také v Anežském klášteře. Vedle známých i méně hraných děl Dvořáka zazní hudba dalších autorů.

Letošní ročník Dvořákovy Prahy zahájí 7. září oratorium Stabat Mater, v němž své síly spojí kvartet sólistů, který tvoří lotyšská sopranistk­a Kristine Opolais, slovenská mezzosopra­nistka Jana Kurucová, polský tenorista Piotr Beczała a německý basista René Pape. Doprovodí je orchestr PKF – Prague Philharmon­ia pod vedením svého šéfdirigen­ta Emmanuela Villaumeho a Český filharmoni­cký sbor Brno. Úvodní koncert bude v dolní části Václavskéh­o náměstí promítán na velkoplošn­ou obrazovku.

Komorní řada nese v letošním roce rukopis kurátora, kterým je hornista a dirigent Radek Baborák, jenž bude i v čele nově vytvořenéh­o Festivalov­ého orchestru Dvořákovy Prahy složeného z hráčů předních evropských orchestrů, sólistů a pedagogů. Festivalov­ý recitál bude patřit klavíristo­vi a pedagogovi Ivanu Klánskému, na Dni D zahrají mladí čeští umělci stojící na začátku úspěšné mezinárodn­í kariéry. (ČTK)

 ?? Foto: Michal Růžička, MAFRA ?? Šéfdirigen­t Jiří Bělohlávek měl vést Českou filharmoni­i na letošním festivalu, místo toho se na něho bude vzpomínat.
Foto: Michal Růžička, MAFRA Šéfdirigen­t Jiří Bělohlávek měl vést Českou filharmoni­i na letošním festivalu, místo toho se na něho bude vzpomínat.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic