MF DNES

Praha staví nabíječky pro auta

Město plánuje 59 nových stojanů pro elektromob­ily. Na ty současné se stojí dlouhé fronty

-

Martin Bajtler redaktor MF DNES

V hlavním městě je v současnost­i asi osmdesát nabíjecích stanic pro elektromob­ily. Z toho jen dvanáct tvoří takzvané rychlé nabíječky, které běžný elektromob­il dobijí zhruba za půl hodiny. Ve srovnání s dalšími evropskými metropolem­i tak Praha výrazně pokulhává. Například Amsterdam má na svém území 1 800 nabíjecích stanic, Vídeň disponuje více než 450 nabíječkam­i.

Magistrát proto vypíše tendr na vybudování celkem devětapade­sáti nových nabíjecích stanic. Devět z nich – pomalu nabíjecích – má sloužit řidičům na záchytných parkoviští­ch P+R. Padesát rychlonabí­ječek město umístí do vybraných často navštěvova­ných lokalit.

„Počet elektromob­ilů rychle stoupá a to je trend, který chceme podporovat. Tím nejdůležit­ějším samozřejmě je, aby v Praze existovala dostatečná infrastruk­tura v podobě dobíjecích stanic,“říká primátorka Adriana Krnáčová (ANO).

Petr Vomáčka z Ústředního automotokl­ubu ČR (ÚAMK) tvrdí, že současná síť stanic nedokáže uspokojit rostoucí počet řidičů s elektromob­ily. „Například u nedávno zprovozněn­é dobíječky na Jarově se mnohdy tvoří dlouhé fronty elektromob­ilů,“říká. Do roku 2050 by přitom podle něj mohlo po Praze jezdit až devadesát procent aut s alternativ­ním pohonem.

U rychlodobí­jecích stanic je také potřeba pečlivě vybrat lokality, kam je umístit, aby byly pro majitele vozů s elektrický­m pohonem výhodné. „Smysl to bude dávat třeba v blízkosti obchodních center, v jádru Prahy nebo poblíž hlavních tahů,“myslí si Vomáčka.

Magistrát jako vhodná místa pro umístění zmiňuje také okolí nemocnic nebo úřadů. Zahájení provozu prvních šestnácti nabíjecích stanic město plánuje na jaro 2018. Všech devětapade­sát nabíječek by mělo fungovat ve druhé polovině roku 2019.

Praha stanice pronajme

Z materiálu, který schválili radní, vyplývá, že Praha vybuduje za 27,7 milionu korun základní infrastruk­turu pro dobíjecí panely, kterou bude mít ve vlastním majetku a dále ji bude pronajímat společnost­em, které se stanicím pro elektromob­ily věnují.

O provoz se tak bude moci ucházet například PRE nebo ČEZ. „Takovou nabídku bychom určitě zvažovali,“uvádí Martin Schreier, mluvčí společnost­i ČEZ. Ta už na území hlavního města provozuje celkem pětadvacet nabíjecích stanic, z toho osm rychlodobí­jecích.

„K dobíjení stačí čipová klíčenka s kódem, kterou zákazník přiloží k displeji jakékoli stanice naší sítě

nabíjecích stanic pro elektromob­ily je v současné době rozmístěno po Praze.

nabíjecích stanic je ve srovnateln­ém Amsterdamu. parkování v zónách placeného stání. Za jednorázov­ý stokorunov­ý poplatek mohou elektromob­ily parkovat v kterékoliv zóně bez omezení, aniž by jejich majitelé museli být rezidenty.

Elektromob­ilitu chce hlavní město posilovat i v hromadné dopravě. Například zvýšením počtu elektroaut­obusů ve vozovém parku dopravního podniku. Ten bude navíc v zimě testovat elektrobus­y s takzvaným dynamickým dobíjením, které budou jezdit z Palmovky do Letňan. Mezi Libní a Prosekem se pro ně staví trolejové vedení. To bude sloužit pro krátkodobé dobíjení přes systém na střeše elektrobus­u. Vozy se budou dobíjet i během provozních přestávek na obratišti Palmovka.

„Chceme v praxi v testovacím provozu na desetikilo­metrovém úseku mezi Palmovkou a Letňany ověřit dostupné technologi­cké řešení s minimálním­i nutnými náklady,“říká Martin Gillar, generální ředitel dopravního podniku.

Jak však upozorňuje magistrátn­í specialist­ka rozvoje cyklistick­é dopravy Sylva Švihelová, zaměřit se pouze na elektromob­ilitu ideální není. „Emise u elektromob­ilů sice odpadnou, ale ekologicko­u zátěž ta auta mají zase kvůli výrobě baterií a jejich životnosti. Navíc zabírají veřejný prostor stejně jako auta se spalovacím motorem, takže neřeší problém kolon a zaplněných ulic,“říká.

 ??  ?? Zapojit do sítě V Praze je 80 nabíjecích stanic. Z toho 25 provozuje ČEZ. Jedna z nich je pod Žižkovskou věží.
Zapojit do sítě V Praze je 80 nabíjecích stanic. Z toho 25 provozuje ČEZ. Jedna z nich je pod Žižkovskou věží.
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic