MF DNES

Jak poznat Romy

Úřad vlády vydal metodiku, podle které mají úředníci rozpoznat a sčítat Romy

- Artur Janoušek reportér MF DNES

Úřad vlády se rozhodl, že zjistí, kolik v Česku žije Romů, bez ohledu na to, že podle posledního sčítání lidu se k romské národnosti přihlásilo pouze pět tisíc lidí.

Vydal pokyn, podle něhož je Romem ten, kdo „je za Roma považován významnou částí svého okolí na základě skutečných či domnělých (antropolog­ických, kulturních nebo sociálních) indikátorů“.

Věta pobouřila řadu radnic, které odmítly takové počty úřadu zjišťovat. Co znamenají ony indikátory? A jak podle nich poznat Roma, už Michal Kačírek z kabinetu ministra pro lidská práva Jana Chvojky (ČSSD) na Úřadu vlády nedokázal vysvětlit.

Poznáte Roma?

Nevím, v jakém kontextu byla ta věta použita.

Ta je uvedena v metodickém pokynu, který vydal Úřad vlády jako manuál pro zprávu o stavu romské menšiny. Ta věta zaskočila představit­ele radnic. Takže se zeptám znovu, jak poznáte Roma?

Ta metodika se nedělá proto, abychom sečetli přesně Romy, ale pouze, abychom kvalifikov­aným odhadem zjistili, kolik je v dané lokalitě zhruba příslušník­ů romské menšiny.

Abyste zjistil, kolik je v dané lokalitě zhruba Romů, musíte je rozpoznat. Proto se ptám, jak poznáte Roma.

Podle téhle definice se dá poznat, kolik v dané lokalitě žije příslušník­ů romské menšiny. To je prostě celé.

Ale jak rozeznáte na ulici Roma od kohokoli jiného?

My nechceme poznávat Romy, není cílem analýzy říct, že František Novák je Rom, i když se za Roma nepovažuje. Cílem metodiky je říct, že v obci je zhruba polovina příslušník­ů romského národa. Nechci vědět, že František Novák nebo Adam Veselý je Rom. Chci vědět jen to, že v obci jsou tři občané romské národnosti a dva žijí v sociálně vyloučenýc­h lokalitách, a upravit programy.

V metodickém pokynu zmiňujete, že Rom se pozná na základě antropolog­ických indikátorů. Co to znamená?

To jsou pokyny pro krajské koordináto­ry, kteří jsou pro tuto práci školeni. Já nejsem adresátem tohoto pokynu.

Informace o počtech Romů jste chtěli získat proto, abyste věděli, kam zaměřit pomoc. Čím se liší pomoc Romovi od pomoci komukoli jinému?

Slouží k adresnější­mu zacílení, lépe se vám pracuje, pokud máte vstupní data, než když nevíte, kolik v lokalitě žije občanů romské národnosti a kolik z nich je sociálně vyloučenýc­h.

Nemělo by se pomáhat lidem v sociálně vyloučené lokalitě bez ohledu na to, ke které národnosti patří?

Existuje program na začleňován­í Romů do společnost­i a ten program na sebe váže granty a grantové podpory, ty jsou vázané na příslušnos­t k národnostn­í menšině.

 ?? Foto: Iveta Lhotská, MAFRA ??
Foto: Iveta Lhotská, MAFRA
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic