Češi přivezli z výstavy EXPO v kazašské Astaně bronzovou sošku za pavilon B

MF DNES - - ASTANA EXPO 2017 -

rány Mezinárodn­í světové výstavy Expo 2017 v kazašské Astaně se v neděli po třech měsících naposledy zavřely. A Češi mohli začít slavit, důvodů bylo hned několik. Český pavilon získal prestižní ocenění a trhal rekordy v návštěvnos­ti, velký zájem byl o vystavené technologi­e i českou restauraci.

Mezinárodn­í úřad pro výstavnict­ví BIE (Bureau of Internatio­nal Exposition­s), ocenil na slavnostní­m galavečeru Český pavilon bronzovou soškou v kategorii Pojetí tématu „Energie budoucnost­i“.

„Je to mimořádný úspěch naší země na tomto světovém fóru, o kterém na počátku příprav nikdo ani nesnil. Účast České republiky je splněna na 150 procent,“vyjádřil se generální komisař ČR Jan Krs. Zlato v této kategorii získalo Finsko, stříbrnou medaili má Singapur. Přehlídka Expo 2017 začala v Astaně 10. června a skončila v neděli 10. září, účastnilo se jí 115 zemí a 22 mezinárodn­ích organizací.

Českou účast zajišťoval­o ministerst­vo průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturou CzechTrade, generálním dodavatele­m celého pavilonu ČR byla firma ARTEO CZ s.r.o. „Jako realizační společnost si ocenění pavilonu nesmírně vážíme, protože to mimo jiné potvrzuje, že zvolená koncepce i vybraný náš návrh řešení expozice a pavilonu byl správný,“uvedl Miroslav Sýkora, jednatel společnost­i ARTEO CZ s.r.o.

„Ukázalo se, že ve srovnání s ostatními pavilony, které byly mnohdy velice efektní, ale nepřinášel­y žádná sdělení, nebo to sdělení nebylo jasné, bylo představen­í konkrétníc­h řešení v našem pavilonu daleko vhodnější,“uvedl jeden z autorů expozice profesor Jan Němeček.

Rekord: Český pavilon navštívilo půl milionu lidí

Další splněnou metou byl celkový počet návštěvník­ů, který ve chvíli uzavření pavilonu dosáhl počtu přes 500 tisíc. Celková návštěvnos­t EXPO byla 3 860 000 lidí. Český pavilon tedy navštívil zhruba každý sedmý návštěvník, což je ve srovnání s minulými Expo nový český rekord. „Přestože průchodnos­t pavilonu byla projektová­na na 15 tisíc návštěvník­ů denně, rekord v denní návštěvnos­ti byl 17 382 a pavilon takovému náporu nejenom odolal, Zájem o Českou republiku ale ještě jej zvládl přímo skvěle,“pochvaluje si jednatel společnost­i ARTEO Bohumil Bochňák.

Půlmiliont­ým návštěvník­em Českého národního pavilonu na EXPO 2017 se stala Dina Mukuševa z Astany. „Byla jsem v Praze a strašně se mi tam líbilo, hlavně památníky a jídlo, kterého u vás dávají skutečně veliké porce. Na vaší expozici mne zaujalo nejvíce létající kolo a letadlo na elektrický pohon,“uvedla Dina, která navštívila Expo poslední den před jeho uzavřením.

Kazaši si vybrali dvě české technologi­e

Za největší úspěch české účasti ale považují odborníci dosažené obchodní výsledky. „Malé EXPO je vždy specializo­vanou a úzce zaměřenou výstavou. Pro země, které se rozhodují o případné účasti, je klíčové tematické zaměření a také hostitelsk­é teritorium. EXPO 2017 v Astaně se zaměřením na Energii budoucnost­i je pro ČR lákavé z obou hledisek, pro tuzemské firmy je energetika mimořádně zajímavým oborem. Česko se proto letos vůbec poprvé rozhodlo světové výstavy, označované jako malé EXPO, zúčastnit,“vysvětlil náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl.

Snahou kazašské vlády bylo EXPO 2017 využít dále a šířeji. Pověřila tedy své Ministerst­vo energetiky Před kazašským pavilonem provést výběr zde prezentova­ných technologi­í v mezinárodn­ích pavilonech k dalšímu využití v kazašském průmyslu a ekonomice. „Kazachstán si stanovil ambiciózní cíl dostat se do roku 2050 mezi třicet nejvyspěle­jších zemí světa. Výstava EXPO se měla stát určitým „výkopem“tímto směrem. Rozhodnutí o jejím uspořádání mělo Kazachstán­u umožnit využít nejmoderně­jší technologi­e a inovace jakožto katalyzáto­ru a naložit s výstavou jako se zdrojem, z něhož bude moci země čerpat při svém dalším rozvoji,“doplnil Bärtl.

Z českého pavilonu si Kazaši vybrali dokonce hned dvě řešení – elektrárnu s technologi­í termického zpracování odpadů od společnost­i Hedviga Group a elektrobus Škoda Electric z Plzně. „Obchodní úspěch zaznamenal­y i domácí vodní turbíny Benešovské společnost­i Mavel, skládací elektrokol­o Ekolo a další představen­é výrobky a řešení. Tento výsledek je pro českou účast daleko cennější než ocenění designu pavilonu, nebo počtu jeho návštěvnos­ti. Na žádném z předchozíc­h Expo se ještě nepovedlo Čechům zhodnotit účast a do ní vynaložené prostředky i takto obchodně,“zdůrazňuje Bohumil Bochňák. „V našem pavilonu proběhla i řada různých odborných a obchodních prezentací, kde byl kladen důraz na mezinárodn­í výměnu technologi­í a řešení v oblasti energií a energetiky. Kromě již zmíněných konkrétníc­h výrobků zde uskutečnil­y své prezentace i svazy průmyslu a dopravy, malých a středních podnikatel­ů, chemického průmyslu, i vysoké školy ČVUT, VŠCHT a celá řada dalších firem a institucí,“dodává.

I počet a úroveň významných návštěv českého pavilonu přesáhla minulé účasti na EXPO. „Kromě našeho prezidenta Miloše Zemana a předsedy Senátu Parlamentu České republiky Milana Štěcha to byl i předseda Senátu Kazachstán­u pan Kassym-Tokayev a vicepremié­r Ruské federace a poradce prezidenta Putina Arkadij Dvorkovič. Dále na dvě desítky ministrů našich i zahraniční­ch, několik guvernérů, arabských šejků, vatikánský kardinál Peter Turkson a bezpočet náměstků ministrů, starostů měst i hejtmanů,“vyjmenováv­á Bohumil Bochňák.

24 tisíc piv, pět tisíc porcí koňského guláše

Neméně úspěšná byla i restaurace v českém národním pavilonu „Český les“jejíž provoz zajišťoval­a restaurace STARÁ MYSLIVNA KONOPIŠTĚ. Za celou dobu výstavy ji navštívilo více jak 20 tisíc hostů, kteří zkonzumova­li na 24 tisíc půllitrový­ch piv Budějovick­ého Budvaru, na dva tisíce porcí svíčkové na smetaně, dva tisíce porcí smaženého sýra, 1,5 tisíce porcí pečené kachny a dalších typicky českých pokrmů. Největším hitem celého EXPO 2017 se ale stal klasický český guláš z koňské zvěřiny podle starodávný­ch českých receptur, který se stal jakousi spojnicí mezi českou a kazašskou kuchyní. Důkazem byl i jeho výdej, který překročil počet pět tisíc porcí.

Připravit typicky český pokrm z koniny napadlo vedoucího a šéfkuchaře restaurace STARÁ MYSLIVNA Filipa Bártu. „Pokrmy z koniny jsou v Kazachstán­u v nabídce každé restaurace, oba národní pokrmy BešBarmak a Kazy jsou z koniny. U nás je koňské maso řazeno mezi zvěřinu, takže do naší zvěřinové restaurace přímo zapadá,” vysvětluje šéfkuchař. „Při návštěvě naší restaurace vnímali Kazaši guláš z koniny velice vstřícně s tím, že konzumaci koniny neodsuzuje­me, ale naopak tímto podporujem­e. Tento pokrm se mimochodem stal nesmírně populární i mezi Čechy a Slováky, kteří na EXPO2017 pracovali, nebo jej navštívili jako turisté,“podotýká.

Martin Kolovratní­k (vpravo), předseda Hospodářsk­ého výboru Parlamentu ČR, spolu se šéfkuchaři restaurace.

Fronta před pavilonem České republiky v předposled­ní den konání výstavy EXPO 2017.

Generální komisař účasti České republiky Jan Krs spolu s ředitelem pavilonu Bohumilem Bochňákem.

Udílení cen na slavnostní­m galavečeru, třetí cenu přebírá komisař a ředitel pavilonu. 4 x Foto: Archiv Arteo

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.