MF DNES

Transgas se stane památkou

Ministr kultury změní rozhodnutí resortu. Vlastník brutalistn­ího komplexu nebude moci bourat

-

Benedikt Lederer redaktor MF DNES

Zároveň však dodává, že pokud by stát opravdu prohlásil objekt budov ze 70. let minulého století za památku, hodlá se investor bránit. „Věříme, že se dokážeme domluvit. Pokud ne, obrátili bychom se na rozhodčí soud ve Stockholmu,“doplnil Verner.

V arbitráži by společnost požadovala od Česka náhradu vzniklých škod, jež se podle odhadu pohybuje okolo 22 milionů eur, což odpovídá částce okolo 580 milionů korun. Zmíněné dopady na stát nechávají Hermana bez starostí. Podle něj se ministerst­vo zabývá pouze památkovým charaktere­m celé věci a případné spory ať vyřeší soudy.

Investor má pro rozhněvání pochopitel­ný důvod. Když soubor staveb kupoval, o památkové ochraně se nemluvilo. Diskuse se o tom začala vést ve chvíli, kdy se veřejnost dozvěděla o záměru demolice brutalistn­ího objektu a jeho náhradě novou administra­tivní budovou.

Nudná Vinohradsk­á

prostředí městské památkové zóny,“konstatova­l. Domy za památky pak neprohlási­la ani ministersk­á komise. Mezitím se o historii a osudu souboru staveb začalo více mluvit. Vznikla i petice za zachování objektu. Podepsalo ji v součtu přes 2 700 osob.

Zamýšlené prohlášení Transgasu za kulturní památku je pro ně úspěchem. „Je to pozitivní zpráva, ale chci si počkat, dokud to neuvidím

 ?? Foto: František Vlček, MAFRA ?? Demolice odvrácena Zamýšlené zbourání komplexu brutalistn­ích budov by mělo být podle ministra kultury passé. Na konci Vinohradsk­é ulice tak nejspíš zůstanou stavby ze 70. let minulého století, které u veřejnosti budí rozporupln­é reakce. Jakub Verner...
Foto: František Vlček, MAFRA Demolice odvrácena Zamýšlené zbourání komplexu brutalistn­ích budov by mělo být podle ministra kultury passé. Na konci Vinohradsk­é ulice tak nejspíš zůstanou stavby ze 70. let minulého století, které u veřejnosti budí rozporupln­é reakce. Jakub Verner...
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic