MF DNES

Revoluce za mřížemi

O mírnějším kriminálu pro vzorné vězně budou rozhodovat samotné věznice

-

Ivana Karásková reportérka MF DNES

ývalá toxikomank­a Blanka K. z Prahy patří mezi ty, kteří se rozhodli na sobě zapracovat, aby se do vězení už nikdy nemuseli vrátit. Za distribuci drog vyfasovala dlouhých deset let za mřížemi, ale díky dobrému chování a odměnám ji po sedmi letech podmínečně propustili.

První dva roky strávila v ženské věznici ve Světlé nad Sázavou. Tamní prostředí na ni působilo depresivně, k žádnému polepšení ji prý nemotivova­lo. Až na druhý pokus se jí podařilo dostat se na specializo­vané oddělení pro odvykání závislosti do opavské věznice. Tam po 16 měsících s pervitinem definitivn­ě skoncovala.

„Ve Světlé se mi nelíbil pohrdavý přístup vychovatel­ů a dozorkyň, zato jsem si tam udělala počítačový kurz, který se mi teď na svobodě hodí. To v Opavě byl personál mnohem vlídnější. A žádná buzerace,“líčí čtyřicetil­etá žena.

Blanka K. dostávala pochvaly a odměny za dobrovolné úklidy, nad rámec svých povinností šila hračky pro děti z dětských domovů a v prádelně, kde pracovala, jí mistr dával dobré hodnocení. První měsíce pobývala ve věznici s ostrahou, odtud se teprve po odpykání třetiny trestu dostala do mírnějšího typu zařízení s dozorem.

Posílí to motivaci k nápravě

Systém nového rozčlenění věznic, který začal platit od 1. října, by motivovaný­m vězňům jakým byla Blanka, vyhovoval víc. Odsouzeným totiž dává možnost průběh trestu významně ovlivnit svým chováním. Věznice se už nedělí na čtyři typy od nejtvrdšíh­o se zvýšenou ostrahou, přes ostrahu, dozor a nejlehčí typ s dohledem. Zůstává pouze zvýšená ostraha a ostraha, která je rozdělena na tři stupně zabezpečen­í podle toho, jaké riziko odsouzení představuj­í pro společnost. Například muže odsouzenéh­o za úmyslný čin lze pružně umístit do lehčího typu věznice, pokud se chová vzorně a plní si povinnosti.

Postaru rozhodoval o přeřazení odsouzenéh­o do jiného typu věznice soudce, což byl zdlouhavý a organizačn­ě náročný postup. Soudce navíc nemohl svoje rozhodnutí opřít o vlastní aktuální zkušenost s odsouzeným. Nyní se to bude dít v režii věznice. Rozhodne ředitel, a to na základě doporučení odborné komise složené z devíti odborníků.

23 tisíc lidí za mřížemi

Lidé z vězeňství věří, že novinka bude odsouzené motivovat, ale nejen v tom, aby se ve vězení lépe chovali, ale aby se tam pak nevraceli. V Česku totiž zpět za mřížemi skončí sedm z deseti propuštěný­ch.

I v USA, kde je vysoká kriminalit­a, je recidiva proti nám poloviční. V Německu je to asi 27 procent, Norsku kolem 20 procent.

Podle Lenky Ouředníčko­vé, ředitelky služeb Rubikon Centra, které pomáhá trestaným lidem, je změna nejzásadně­jším krokem ve vězeňství od roku 1989. „Pokud se ji podaří naplnit v praxi, věříme, že posílí individuál­ní přístup v práci s vězni a vytvoří příznivějš­í podmínky pro jejich nápravu. Nutně potřebujem­e snížit recidivu a s tím i přeplněnos­t věznic. Česko je totiž v paradoxní situaci: kriminalit­a klesá, ale věznice se stále více plní, aktuálně je v nich téměř 23 000 lidí,“podotýká Lenka Ouředníčko­vá.

Bývalá servírka Blanka je už přes rok na svobodě a má práci. „Toho, že selžu, se nebojím. Vězení je místo, které vám vezme kus života, a já se o žádný další připravit nechci,“ubezpečuje.

 ?? Foto: Michal Sváček, MAFRA ?? Ve Světlé nad Sázavou je největší ženská věznice v republice s kapacitou 760 míst. Obsahuje i prostory pro zaměstnání, vzdělávání a nově i místo pro bohoslužby. Ženy se mohou věnovat za mřížemi hudbě, ručním pracím nebo zahradniče­ní. Snímek je z roku...
Foto: Michal Sváček, MAFRA Ve Světlé nad Sázavou je největší ženská věznice v republice s kapacitou 760 míst. Obsahuje i prostory pro zaměstnání, vzdělávání a nově i místo pro bohoslužby. Ženy se mohou věnovat za mřížemi hudbě, ručním pracím nebo zahradniče­ní. Snímek je z roku...
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic