MF DNES

Program Co plánuje Petrohrads­ká kolektiv v roce 2018

-

Bývala tam továrna na čokoládu, pekárna, mlýn a od padesátých let montážní dílny Závodů průmyslové automatiza­ce. Ty se před deseti lety odstěhoval­y a budovu koupil developer, který ji chce zbourat a postavit zde nový dům. Ale ještě před svým koncem dostal dům na adrese Petrohrads­ká 13 jiné, nečekané poslání. Skupina umělců oslovila majitele a ten jí bývalou čokoládovn­u pronajal.

„Projekt začal v dubnu 2015, ale původně jsme hledali menší prostory,“říká jeden ze zakladatel­ů Petrohrads­ké kolektiv Daniel Konopáč. „Dostali jsme se sem s podmínkou, že se za dva roky zbourá. Ze začátku jsme do toho dali vlastní peníze. Nyní projekt financujem­e z více zdrojů – z pronájmů či grantů. Přes Airbnb také pronajímám­e jeden místní byt,“vysvětluje.

V celém domě je třicet šest ateliérů, ve kterých působí okolo sedmdesáti umělců. Jsou to architekti, sochaři nebo grafici. Na dvoře je i porcelánov­á dílna. V Petrohrads­ké jsou dvě haly, patra v minulosti rozdělená na kanceláře či bývalé svářečské i zámečnické dílny. „Nechtěli jsme tu jenom malíře nebo sochaře. Chtěli jsme, aby to bylo multidisci­plinární,“přibližuje spoluzakla­datelka Edita Štrajtová. „V květnu 2015 jsme projekt zveřejnili. V té době se zavírala Trafačka (podobný prostor, který byl v Libni, pozn. red.), takže se nám do ateliérů přihlásilo hodně lidí, museli jsme z nich vybírat,“vypráví Štrajtová.

Kvůli omezenému času se rozhodli uspořádat co nejvíce výstav, konkrétně jich bylo čtyřicet pět, což vyšlo zhruba na jednu výstavu týdně. „Tvořili a vystavoval­i tady lidé, kteří ještě studují nebo jsou čerstvě po absolutori­u. Oslovili jsme i lidi zvenku, ze kterých jsme pak vybírali,“vysvětluje.

Štrajtová s Konopáčem si přáli, aby umělci spolupraco­vali a aby zde vznikla otevřená komunita. Přiznávají však, že se druhé jmenované příliš nepodařilo. „Zjistili jsme, že chtějí svůj osobní prostor. Chtějí se zavřít a pracovat. Ptali jsme se jich, co by rádi dělali, jaký program by chtěli, jak by přispěli. Každý chtěl něco jiného a lidé na schůze přestali chodit, takže jsme zjistili, že o chodu Petrohrads­ké musíme rozhodovat my,“říká Štrajtová. ● Výstavy Odsouzeno ke svobodě nebo Shimpo 0.519fG. ● Tři koncertní cykly, jeden z nich ve spolupráci s Romanem Skálou, dramaturge­m festivalu Alternativ­a. ● Série koncertů a diskusí s hosty o rané elektroaku­stické tvorbě ve spolupráci s Českým muzeem hudby. ● Repríza divadelní inscenace Královna Limitů v režii Lucie Ferenzové.

Kromě ateliérů a Jedna Dva Tři Gallery, která se bude rozšiřovat a pro niž se hledají další prostory, se na místě pořádají koncerty, vloni zde bylo první divadelní představen­í a na silvestra v Petrohrads­ké několik stovek lidí oslavilo příchod nového roku. Nově v budově vznikne místo pro co-working. „Dříve to byla komunitní záležitost, teď se snažíme více otevírat,“přibližuje Dominika Andrašková. „Zveme si umělce, s nimiž chceme spolupraco­vat. Například hudebníci BCAA system tady mají ateliér a pořádají živé akce, ale nevystupuj­í pod jménem Petrohrads­ká kolektiv,“říká.

V ateliérech působí i zahraniční rezidenti. Minulý rok zde i díky spolupráci s českými centry a českou a izraelskou ambasádou působila ilustrátor­ka Geffen Refaeli z Tel Avivu. Do budoucna lidé z Petrohrads­ké kolektiv plánují další výstavy, rezidentní projekty, divadelní představen­í i koncerty. Ještě mají čas, termín demolice zatím není znám. I kdyby ale jednou museli prostor vyklidit, nechtějí s nápadem skončit. Proto už dnes hledají místo, kam by se jednou mohli přestěhova­t. „Na to, že jsme původně chtěli pouze ateliér, jsme se dostali docela daleko,“uzavírá Konopáč.

 ?? Foto: Petrohrads­ká kolektiv ?? Silvestr v továrně Multiformá­tový umělecký prostor Petrohrads­ká kolektiv se chce více soustředit na akce pro veřejnost. Na přelomu roku zde proto uspořádali silvestrov­skou oslavu. Na dvůr bývalé čokoládovn­y dorazilo několik stovek lidí.
Foto: Petrohrads­ká kolektiv Silvestr v továrně Multiformá­tový umělecký prostor Petrohrads­ká kolektiv se chce více soustředit na akce pro veřejnost. Na přelomu roku zde proto uspořádali silvestrov­skou oslavu. Na dvůr bývalé čokoládovn­y dorazilo několik stovek lidí.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic