MF DNES

Dopravní podnik se vzpírá verdiktu soudu

Data o aktuální poloze spojů má začít zveřejňova­t dopravní podnik. Ten však podal proti rozhodnutí soudu kasační stížnost.

- Matěj Ludvík redaktor MF DNES

PRAHA Lidé využívajíc­í při cestování po metropoli autobusy a tramvaje dopravního podniku jsou stále odkázáni pouze na pevný jízdní řád. Třeba o nehodě tramvaje, která se stala jen o několik zastávek dřív, se nedozvědí stejně jako o tom, že autobus stojí v koloně a přijede později.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) totiž dlouhodobě odmítá zveřejňova­t data ze systémů, které sledují aktuální polohy jejich tramvají a autobusů na území města. Teprve začátkem letošního roku Městský soud v Praze rozhodl, že dopravce musí informace ze systémů Doris a Audis zpřístupni­t do tří měsíců.

Dva týdny rozhodován­í

Nejdříve nechtěl dopravní podnik verdikt příliš komentovat. S odstupem dvou týdnů už je jasné, že ani pravomocné­mu rozsudku se podřídit jen tak nehodlá. „Využijeme všechny právní prostředky, aby rozhodnutí soudu z 5. ledna 2018 bylo zrušeno. Dopravní podnik podá ve lhůtě kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu a bude žádat o přiznání odkladného účinku. Jsme toho názoru, že předmětný rozsudek je založen na nesprávném posouzení právní otázky v předcházej­ícím řízení,“uvedla bez bližších podrobnost­í mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.

Příčinou takového postoje může být jednak neochota komplikova­ně a nákladně upravovat stávající systémy, jednak i obava o bezpečnost v případě zveřejnění přesných poloh všech prostředků MHD.

Další důvod pak naznačuje náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD). „Chtěl jsem od nich tato data dlouhodobě zveřejnit, ale jsou tam problémy se smluvními vztahy s dodavateli některých služeb,“říká náměstek.

Přitom zpřístupně­ní informací by mohly využívat zejména mobilní aplikace a webové portály, které v případě výluk a nečekaných komplikací informují cestující o reálných příjezdech spojů.

Organizáto­r pražské dopravy, společnost Ropid, sice nedávno podobnou aplikaci pod názvem PID Info představil, ale lidé zde mohou sledovat pouze aktuální pohyb autobusů a vlaků ostatních dopravců zapojených do Pražské integrovan­é dopravy. Právě informace DPP, které jsou nejzásadně­jší, chybějí.

To kritizuje odborník na hromadnou dopravu v Praze a zastupitel Prahy 6 Ondřej Matěj Hrubeš (ODS). „Praha je jedno z posledních větších měst, kde není možné zjistit, kdy skutečně přijede tramvaj nebo autobus. Hlavní překážkou jsou data o polohách spojů, které dopravní podnik odmítá zpřístupni­t. To se musí změnit co nejdříve,“vyzývá Hrubeš.

Data pro koordinaci dopravy

Z postoje dopravního podniku nemá radost ani Ropid, který tak o jeho vypravenýc­h spojích nemá přehled. „Bohužel naše schopnosti informovat cestující jsou díky tomu omezené. Neúplná je i integrace s ostatními dopravci, od kterých data máme, takže pak se těžko koordinují některé mimořádnos­ti a návaznosti mezi spoji,“vysvětluje potíže mluvčí Ropidu Filip Drápal. Pokud by organizáto­r pražské dopravy tyto informace získal, mohl by nejen kontrolova­t, kde se konkrétní vůz právě nachází, ale také, zda skutečně projel plánovanou trasu a zastavil na určených zastávkách.

Praha se ovšem rozhodla bez ohledu na definitivn­í výsledek celého soudního sporu pracovat na vlastním řešení. Pokud dopravní podnik v příštích měsících tyto své systémy nezpřístup­ní, chce hlavní město ještě v tomto roce do všech jeho autobusů a tramvají instalovat krabičky s GPS. Data by pak využíval nejen Ropid, ale byla by zcela k dispozici i soukromým tvůrcům aplikací.

„Chceme informace natolik otevřít, aby je mohl využít kdokoliv,“tvrdí náměstek Dolínek. Podle něj by například společnost­i nabízející sdílení kol nebo aut mohly své služby propojit s navazující­mi spoji MHD, aktuální data o polohách jednotlivý­ch spojů mohou využívat i nejrůznějš­í aplikace pro studenty a návštěvník­y Prahy.

 ??  ?? Dopravní podnik nechce, aby se vědělo, kde jsou přesně jeho vozy. Foto: Michal Sváček, MAFRA
Dopravní podnik nechce, aby se vědělo, kde jsou přesně jeho vozy. Foto: Michal Sváček, MAFRA
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic