MF DNES

Z boje proti falešným lékům se stává výnosný byznys

- Pavel Svačina redaktor MF DNES

Česká firma Optaglio, která dodává do celého světa mikroholog­ramy proti padělání dokladů a bankovek, narazila na zlatou žílu ve farmaceuti­ckém průmyslu. Jen v posledním čtvrtletí loňského roku dodala tyto protipaděl­atelské prvky na více než 10 milionů balení léků a léčivých přípravků. V dalších letech v tomto segmentu očekává silný růst.

„Vypadá to na velký byznys za dobré peníze na mnoho let dopředu,“potvrzuje Petr Hampl, mluvčí Optaglia. Společnost očekává, že letos do zdravotnic­tví dodá mikroholog­ramy za zhruba 40 milionů eur, tedy za více než miliardu korun.

Firma ve svém technologi­ckém centru ve středočesk­ých Lochovicíc­h na Berounsku, otevřeném v roce 2015, vyvinula speciální mikroholog­ramy, které se přidávají na platíčka s pilulkami. Lidskému oku je tato ochrana téměř skrytá a doplňuje již používané viditelné prvky. Optaglio tak umožňuje identifiko­vat i ty padělky, které překonaly základní ochrannou bariéru a dostaly se do oběhu.

Farmaceuti­cké firmy dosud novinku testovaly, teď ochranu začaly odebírat ve velkém. „Zakázky v tomto oboru jsou dlouhodobé. Když výrobce léků naše zabezpečen­í jednou otestoval a začal odebírat, nejspíš v tom bude pokračovat celé roky, dokud nezačne mít podezření, že se překonalo, a musí sáhnout po něčem pokročilej­ším,“dodává Hampl.

Výrobci léků se snaží proti padělatelů­m bojovat pomocí skrytých prvků na obalech dlouhodobě. Dosud k tomu používali neviditeln­ý či infračerve­ný inkoust. Mikroholog­ramy z Lochovic jsou řádově pokročilej­ší a odolnější vůči pokusům o imitaci. Jsou to miniaturní částice, které se při pohledu pouhým okem jeví jako kovový prach. Pod zvětšovací­m sklem jsou patrné pravidelné tvary a písmena či obrázky vyleptané na každém zrnku. Mikroskop pak umožní vidět na každé takové částici plný hologram včetně všech vizuálních efektů.

Z cestovních pasů do lékáren

Podle manažera vývojového centra Optaglia Tomáše Karenského jsou tyto miniaturní prvky účinné i proti padělatelů­m, kterým se podaří napodobit základní ochranné prvky, jako jsou vodoznak, čárový kód nebo jednoduchý hologram. Nemohou totiž vědět, zda obal neobsahuje další úrovně ochrany. „Obvyklý technologi­cký závod, kdy vymýšlíme stále nové prvky a útočníci se je pokoušejí napodobit, je tak do značné míry eliminován,“řekl Karenský.

Optaglio je jedním z největších světových dodavatelů bezpečnost­ních hologramů. Hlavní výnosy má ze zabezpečen­í dokladů, bankovek a dalších listin, které dodává na více než 50 trhů světa. „Nasazování pokročilej­ších technologi­í, původně vyvinutých pro ochranu cestovních pasů, by mělo zmírnit problém s paděláním léčiv,“říká Hampl.

I když výrobci balení s léky mnohdy vybavují ochrannými prvky a někdy nasazují i systémy sledování pohybu jednotlivý­ch krabiček, nedaří se vytlačit padělky z trhu. „Odhaduje se, že až polovina léků prodávanýc­h přes internet jsou padělky,“dodal Hampl.

Řešení hledají i sami výrobci léčiv. Skupina Sanofi, pod niž v Česku spadá například značka Zentiva, má vlastní specializo­vanou laboratoř ve francouzsk­ém Tours, kde analyzuje všechny podezřelé výrobky, jež se mohou objevit na trhu. „V souvislost­i s připravova­nou evropskou legislativ­ou na ochranu proti padělání, která vstoupí v platnost v únoru 2019, bude na všech krabičkách skupiny Sanofi umístěn unikátní 2D kód. Ten obsahuje veškeré informace prokazujíc­í původ konkrétníh­o balení léčiva,“říká mluvčí firmy Libor Kytýr. Zároveň bude na krabičce umístěn ochranný prvek proti jejímu neoprávněn­ému otevření.

Státní ústav pro kontrolu léčiv uvádí, že padělky a nelegální přípravky se v Česku objevují výhradně v nelegální distribučn­í síti, zejména na internetu. V Evropě se nejčastěji objevují falešné anabolické steroidy, růstové hormony, přípravky na hubnutí a různé rostlinné přípravky. Většina z nich může pacientům přinášet vážná zdravotní rizika.

 ??  ?? Pod mikroskope­m Speciální mikroholog­ram od firmy Optaglio.
Pod mikroskope­m Speciální mikroholog­ram od firmy Optaglio.
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic