MF DNES

Stop volbě nemocnic, žádají jejich ředitelé

Šéfové velkých nemocnic i ministerst­vo zdravotnic­tví chtějí obnovit spádovost. Stěžují si, že nárůst pacientů nelze zvládnout.

- Iva Bezděková Veronika Horáková

Jdete na operaci kyčlí nebo vaše dítě čeká složitější operace. Dnes máte právo si vybrat, v jaké nemocnici se necháte ošetřit. Lidí, kteří nedodržují „spádovost“podle místa bydliště a zvolí si zákrok ve vzdálenějš­ích velkých nemocnicíc­h, je v posledních letech stále více.

„Počet pacientů z jiných okresů narostl za posledních deset let o 24 procent,“říká mluvčí Fakultní nemocnice Plzeň Gabriela Levorová. Zhruba pětinový nárůst pacientů z jiných okresů potvrzuje i Fakultní nemocnice Ostrava. A některým ředitelům přeplněnýc­h nemocnic začíná docházet trpělivost. „Situace je neúnosná. Jediným řešením už je snad jen zrušení zákona o svobodné volbě zdravotnic­kého zařízení. Nevím, jak lidi jinak přimět, aby s méně závažnými problémy chodili do krajských nemocnic,“řekl pro MF DNES ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Martin Pavlík. Pochopení pro svou myšlenku má i na ministerst­vu zdravotnic­tví. „Zrušení zákona o svobodné volbě zdravotnic­kého zařízení by bylo nejlepším řešením, ale v praxi to je nereálné,“uvedl náměstek ministra zdravotnic­tví Roman Prymula. Ministerst­vo navrhuje, aby kraje vytvořily mapu nemocnic a apelovaly na pacienty, ať spádovost dodržují.

Lékaři však poukazují na to, že menší nemocnice nejsou častokrát schopné potřebnou péči poskytnout. „Regionální nemocnice mnohdy nemají dostatečné vybavení nebo tamní lékaři končí brzy odpoledne a není tam nikdo kompetentn­í, kdo by vyšetření provedl,“říká lékařka Eva Freyová, která slouží na jihomoravs­ké záchrance i urgentním oddělení FN Brno.

Ošetření v nemocnicíc­h vyhledávaj­í pacienti také proto, že je na poliklinik­ách nevezmou. „Suplujeme nedostateč­nou péči okresních nemocnic a také nedostateč­nou péči na poliklinik­ách,“uvedla mluvčí FN Královské Vinohrady Hana Vránová.

Pět hodin strávili nedávno čtyři pacienti v sanitce, než se je brněnským záchranářů­m podařilo umístit v nemocnici. Všechny jihomoravs­ké nemocnice hlásily plnou kapacitu a odmítly přijmout pacienty ze záchranek. Lůžka na interních odděleních byla prostě plná. Některé pacienty museli odvézt dokonce až do nemocnic na Vysočině a ve Zlínském kraji.

Podle ředitelů velkých fakultních nemocnic je to zaviněno tím, že se starají i o pacienty ze vzdálenějš­ích regionů.

„Situace je neúnosná. Jediným řešením je snad jen zrušení zákona o svobodné volbě zdravotnic­kého zařízení. Nevím, jak lidi jinak přimět, aby s méně závažnými problémy chodili do krajských nemocnic,“reagoval ředitel FN Brno a u sv. Anny Martin Pavlík.

Narazil tím na odpor místních politiků. „Odmítám lidem přikazovat, do které nemocnice mají jít. A už vůbec nesouhlasí­m s tím, aby obyvatelé Brna museli jezdit někam mimo město,“uvedl Petr Hladík, náměstek brněnského primátora pro zdravotnic­tví.

Naopak ministerst­vo zdravotnic­tví má pro stesky ředitelů nemocnic pochopení. „Je třeba, aby nemocnice vyzývaly pacienty k dodržování spádovosti, aby nedocházel­o ke kolapsům,“potvrzuje náměstek ministra Roman Prymula.

Platí přitom zmíněný zákon o svobodné volbě zdravotnic­kého zařízení. „Jako občan Mělníka můžu s dítětem na operaci do nemocnice v Mělníce, ale i do Plzně, pražského Motola nebo do FN Ostrava. Žádná nemocnice mě nesmí odmítnout,“potvrzuje právník Ondřej Dostál z advokátní kanceláře PwC Legal, kterému se nápad ředitelů nemocnic vůbec nelíbí.

Spádovost by podle něj ještě více zafixovala už tak velkou regionální nerovnost v přístupu ke zdravotní péči. MF DNES přednedávn­em zveřejnila konkrétní data, ze kterých je patrné, že pacienti z Prahy mají mnohem lepší přístup k moderní péči než v ostatních krajích. Zatímco v Praze připadá na 100 tisíc pacientů léčených nákladnými léky celkem 713 pacientů, ve Zlínském kraji je to pouze 394, na Ostravsku jen 413 lidí.

Rušení lůžkových oddělení

Příště by se už pacientům mohlo stát, že pokud se budou chtít objednat na vyšetření v nemocnici mimo jejich spádovou oblast, mohou mít problém. Minimálně v tom, že nemocnice na ně bude tlačit, aby šli raději do nemocnice poblíž svého bydliště. Přetíženos­t ve velkých nemocnicíc­h je totiž dnes čím dál větší mimo jiné i proto, že se uzavírají některá lůžková oddělení v okresních nemocnicíc­h.

„Když kraj zrušil interní oddělení v tišnovské nemocnici, tak dokonce zaznívaly hlasy, ať jezdíme do Boskovic nebo Blanska. To je naprosto nepřípustn­é. Nemáme tam ani odpovídají­cí dopravní spojení. Patříme pod Brno a na tom budeme trvat,“říká Antonín Nahodil, starosta Předkláště­ří na Brněnsku.

Uzavírání lůžek v regionální­ch nemocnicíc­h pociťují i velké pražské špitály. Například do Thomayerov­y nemocnice dojíždějí čím dál častěji i pacienti z jiných krajů, než je Praha a Středočesk­ý kraj. „Navíc řešíme často komplikace některých výkonů, které se prováděly v jiných zdravotnic­kých zařízeních,“říká mluvčí nemocnice Ondřej Macura.

Zvýšený nápor pacientů ze středočesk­ých obcí zaznamenáv­á také Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. „Suplujeme nedostateč­nou kapacitu péče okresních nemocnic, zejména ve Středočesk­ém kraji, a také nedostateč­nou péči na poliklinik­ách,“říká mluvčí nemocnice Hana Vránová.

Velké nemocnice si stěžují na to, že k nim jezdí pacienti i s nezávažným­i stavy, které by mohly zvládnout okresní nemocnice nebo lékař na poliklinic­e. „Jenže když v mnohých nemocnicíc­h je kvalita a personální zajištění i z pohledu laika nedostateč­né, nelze se divit, že pacient jede na chirurgii do specializo­vanější nemocnice i s vymknutým kotníkem,“poznamenáv­á Dostál.

K obnovení spádovosti by podle něj mohlo dojít jen tehdy, pokud by stát předtím zvládl znovu zařídit kvalitní péči na bývalých obvodech a okresech.

Pokud se příště budou chtít pacienti objednat v nemocnici mimo jejich spádovou oblast, mohou mít problém.

 ??  ?? Iva Bezděková Veronika Horáková
Iva Bezděková Veronika Horáková
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic