MF DNES

Firma utrácí miliony za vepřín, navzdory žalobě

- Václav Janouš reportér MF DNES

Firma Agpi, od které vykoupil stát vepřín v Letech u Písku za 450 milionů korun, už utrácí desítky milionů. Splatila své úvěry a dluhy, které měla, dosáhly za poslední roky 121 milionů korun. Peníze utrácí navzdory tomu, že prodej vepřína napadl minoritní akcionář Petr Vrba z Bratislavy dvěma žalobami. V první, proti záměru prodat vepřín, už mu dal soud za pravdu. V druhé zpochybňuj­e samotný prodej. Může se tak stát, že prodej vepřína bude nakonec neplatný.

„Nevěříme tomu. Najali jsme právníky, kteří připravili prodej i smlouvu. Lépe už to udělat nešlo a vše do posledního detailu by mělo být správně. Proč bychom měli čekat, když pan Vrba podává účelové žaloby a může se vše táhnout roky? Samozřejmě jsme okamžitě zaplatili bankovní úvěry, investiční i provozní, přece si nebudeme půjčovat za drahé úroky, když máme své finance,“řekl místopředs­eda představen­stva Agpi Jan Čech.

Právníci minoritníh­o akcionáře ale v žalobě, o které českobuděj­ovický krajský soud bude teprve rozhodovat, tvrdí, že při prodeji nebylo jasné, co se s penězi po prodeji areálu stane, na co budou použity a jak budou rozděleny. „Můj klient neměl relevantní informace o prodeji a firma jej vyřadila z jednání,“uvedl Vrbův právník Petr Uklein.

Akcionář firmy Agpi Petr Vrba, který ovládá deset procent akcií, má mezi kolegy ve firmě, která prodala státu vepřín v Letech, nelichotiv­é přezdívky. Říkají mu vyděrač a potížista.

Vrba totiž zažaloval u soudu největší obchod firmy v její historii – prodej vepřína stojícího v místech bývalého válečného sběrného tábora pro Romy státu za 450 milionů korun. A s první žalobou, že rozhodnutí červnové valné hromady, kde se schvaloval záměr prodat prasečák státu, bylo neplatné, uspěl. Teď u soudu leží druhá – podobného znění. Vrba v ní napadá prosincovo­u valnou hromadu, kde byla schválena kupní smlouva se státem.

Českobuděj­ovický krajský soud před deseti dny znění žaloby poslal Agpi, aby se k ní do začátku května vyjádřilo. „Akorát nás to obtěžuje a stojí to peníze. My nemáme pochyb o tom, že prodej byl v pořádku, protože to by státní úřady neposlaly peníze. O tom, že první valná hromada byla svolána špatně, jsme věděli,“říká místopředs­eda představen­stva Jan Čech a Vrbu popisuje jako akcionáře, který před lety chtěl vyplácet pravidelné dividendy. „Vyděrač. Akcie koupil více než levně od člověka v exekuci. Když mu firma odmítla vyplácet peníze, začal psát žaloby a stížnosti,“dodává Čech.

Dohoda o prodeji

I když se tváří, že Agpi se spor příliš netýká a musí jej vyhrát, uvnitř mezi ostatními akcionáři je znát napětí. Soud totiž v první žalobě už rozhodnutí valné hromady zrušil. Pokud by zrušil i druhé, byl by celý prodej neplatný.

„Napadené rozhodnutí valné hromady je právně nezávazné, neboť není určité. Není z něj jasné, jestli se (při převodu) jedná jen o movité či nemovité věci, a nevyplývá z něj, kdo má vlastně být smluvním partnerem,“řekl k rozhodnutí soudu soudce Miloš Šimánek.

Druhá žaloba, kterou bude řešit tentýž soud, stojí na argumentec­h, že Vrba neměl dostatek informací, aby se mohl rozhodnout, zda je prodej pro firmu výhodný, či nikoliv. Kupříkladu argumentuj­e, že nevěděl, jak bude s penězi, které firma od státu získá, naloženo, a neznal ani cenu, za kterou má Agpi areál prodat státu. Ta byla vyjednáván­a se státem jako tajná.

První rozhodnutí krajského soudu zatím není pravomocné, Agpi se může odvolat k Vrchnímu soudu v Praze. Kupní smlouva mezi firmou a státem je přitom dál platná, jí se týká právě až druhý soud. „My neřešíme v tuto chvíli, co by bylo, kdyby... My se chováme jako řádní hospodáři a namísto toho, abychom si půjčovali peníze na drahé úroky, jsme provozní i investiční úvěry splatili a využíváme své peníze, které nyní máme,“dodal Čech.

Stát už poslal firmě 90 procent dohodnuté kupní ceny.

Třináct hal areálu vepřína, ve kterých bylo až třináct tisíc prasat, je teď prázdných a prasečák už patří státu, respektive Muzeu romské kultury. To chce vepřín do konce roku zbourat a na jeho místě postavit památník obětem romského holokaustu. Jen zbourání hal bude stát podle odhadů 110 až 120 milionů korun.

Vepřín vznikl na místě koncentrač­ního tábora za minulého režimu v roce 1972. Celkově má areál rozlohu 7,1 hektaru. O jeho vykoupení a zbourání se mluvilo přes dvacet let.

 ??  ?? Za oběti holokaustu Vepřín na místě bývalého koncentrač­ního tábora pro Romy vznikl v 70. letech. Foto: David Peltrán, MAFRA
Za oběti holokaustu Vepřín na místě bývalého koncentrač­ního tábora pro Romy vznikl v 70. letech. Foto: David Peltrán, MAFRA
 ?? Foto: ČTK ?? Na jatka Auto s posledními 150 prasaty odjelo z letského vepřína v polovině března. Ve třinácti halách bylo původně asi 13 tisíc prasat.
Foto: ČTK Na jatka Auto s posledními 150 prasaty odjelo z letského vepřína v polovině března. Ve třinácti halách bylo původně asi 13 tisíc prasat.
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic