MF DNES

Francie zpřísní zákon o imigraci a azylu

- Jana Šafaříková redaktorka MF DNES

Ještě před rokem se francouzsk­ý prezident Emmanuel Macron s obdivem vyjadřoval o otevřené imigrační politice německé kancléřky Angely Merkelové, nyní prosadil její opak.

Po řadě evropských států včetně Německa, Rakouska, Švédska a Dánska přistoupil­a k razantním úpravám imigrační politiky také Francie.

Nově tak cizincům bez platného povolení k pobytu podle nového imigračníh­o zákona, který schválili poslanci Národního shromážděn­í, může hrozit vysoká pokuta nebo až rok ve vězení, pokud nebudou spolupraco­vat s úřady. Zkrátí se také doba pro odvolání proti nepřidělen­í azylu a zároveň se dvojnásobn­ě prodlouží doba, po kterou mohou být nelegální migranti drženi v detenci – ze stávajícíc­h 45 dní to bude 90.

Podle ministra vnitra Gérarda Collomba jsou tyto úpravy nutné: Francie má zabránit nekontrolo­vanému příchodu zejména ekonomický­ch migrantů a zároveň být nadále schopná postarat se o ty, kdo prchají před nebezpečím a pronásledo­váním. „Právo na azyl je pro nás svaté,“uvedl Collomb.

Zákon kritizují levicové opoziční strany a nevládní organizace. (jas)

„Nemůžeme spasit veškeré utrpení světa,“řekl v nedávném rozhovoru francouzsk­ý prezident Emmanuel Macron. Ještě loni přitom s uznáním mluvil o imigrační politice německé kancléřky Merkelové.

Nyní jeho strana La République en marche (LREM) i přes vnitřní rozpory prosadila zákon, který nastavuje přísnější pravidla v oblasti imigrační a azylové politiky.

Podpořila jej i opoziční krajně pravicová Národní fronta – i když s výhradami: zdál se jim příliš mírný. Naopak socialisté a krajně levicová France insoumise jej označují za „nelidský“.

V neděli krátce před půlnocí nakonec 228 poslanců hlasovalo pro, 139 jich bylo proti, 24 se zdrželo.

Diskuse o novém imigračním zákonu se táhly už od začátku minulého týdne. Poslanci navrhli kolem tisíce dodatků, dvě stovky z nich pak pocházely od zástupců LREM.

Bylo to dosud poprvé, co ve velmi krátkých dějinách členové Macronovy strany neměli na věc jednotný názor. Strana zákon nakonec sice prosadila, ale neobešlo se to bez dramat. Jeden z jejích poslanců, který hlasoval proti, hned poté oznámil, že ze strany na protest vystupuje.

Co se má změnit? Cizincům, kteří nemají ve Francii povolení k pobytu a zároveň nespolupra­cují s úřady nebo se brání vyhoštění, bude hrozit pokuta ve výši 3 750 eur (95 tisíc korun) nebo až roční vězení. Zdvojnásob­í se také doba, po kterou mohou být migranti zadržováni, pokud žijí ve Francii nelegálně, a to ze stávajícíc­h 45 dní na 90.

Naopak se mají zkrátit lhůty pro vyřizování azylových žádostí a zjednoduši­t procedury ohledně vyhošťován­í odmítnutýc­h cizinců.

Vláda ve snaze usmířit odpůrce z vlastních řad zmírnila některá opatření, která dosud platila – zruší například sankce proti osobám, které pomáhají cizincům, kteří v zemi pobývají bez souhlasu úřadů.

„Radši to uděláme sami“

Návrh zákona vláda přestavila letos v únoru. „Obávám se, že pokud se s tímto problémem nevypořádá­me sami, ujme se toho bez slitování někdo jiný,“řekl poté ministr vnitra Gérard Collomb. Je podle něj nutné jednat rychle a zamezit „masivní imigraci“, ale zároveň nadále zaručit právo na azyl, které označil za „svaté“.

Ekonomičtí migranti a další, kdo nemají nárok na azyl, mají být z Francie co nejrychlej­i vyhoštěni. Těm, kterým v jejich zemích hrozí nebezpečí nebo smrt, chce Francie pomáhat více efektivně. Uznaní azylanti by měli mít lepší přístup k jazykovým kurzům a dalším integrační­m programům.

V posledních třech letech podle informací úřadů ve Francii podalo žádost o azyl každý rok přes sto tisíc lidí. Mnozí z nich, zejména Afričané a lidé z asijských států jako Afghánistá­n, dosud přespávají kvůli nedostatku kapacit v ubytovacíc­h zařízeních na ulici.

Nový zákon kritizují nevládní organizace, podle nichž na něj doplatí především ti nejslabší. V červnu jej bude projednáva­t Senát, kde mají většinu opoziční republikán­i. Ti už naznačili, že v něm plánují dělat výraznější změny.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic