MF DNES

Netvor Trump plní sliby

Americký prezident se na rozdíl od drtivé většiny současných politiků nechce každému zalíbit. Vystupuje jako samolibý, pochmurný, náladový a útočný vůdce, který rychle a tvrdě sáhne po tom, co chce. Rád věci utváří a ne udržuje. A jeho styl je úspěšný.

- Petr Robejšek politolog, zakladatel strany Realisté

Politika Donalda Trumpa má některé typické vlastnosti. Hloupost a hrubost, pohotově vystřelí každý správný liberál, jenže já myslel něco jiného. Když se na politiku amerického prezidenta díváme nezaujatě, zjistíme, že je účelná a účinná.

Nátlaková politika

Účelná politika má jasný cíl a používá jemu odpovídají­cí prostředky. Účinná je, když vede k zamýšleným výsledkům. Myslím si, že dlouhodobé důsledky Trumpovy politiky budou pro USA převážně příznivé, ale to ukáže teprve budoucnost. Tento esej se však věnuje pouze způsobu, jak prezident dělá politiku. Úvodem pár příkladů.

Jak se zdá, tak 27. dubna podepíší Jižní a Severní Korea mírovou smlouvu. Předcházel­o jí šedesát let nepřátelst­ví, provokací a hrozící atomové války. Obě země si teď přejí, aby se jejich poloostrov stal bezatomovo­u zónou. V červnu dojde k setkání Trumpa s Kim Čong-unem. Tomuto vývoji předcházel­a nátlaková politika USA.

Další příklad. Před pár dny Donald Trump zareagoval na incident v syrském Dúmá. Nechal Asada vyčistit další baštu muslimskýc­h teroristů a pak ho symbolicky potrestal úderem několika desítek raket na předem známé cíle. Americký prezident nasadil minimální síly, podstoupil minimální riziko a dosáhl maximálníh­o zisku. Takhle aspoň Západ neztratí tvář úplně.

Přednedávn­em oznámil americký prezident zavedení cel na ocel z Číny, z EU a dalších zemí. Ekonomicky nahlíženo jde o docela rozumné opatření a navíc to umožňuje vyvíjet i politický tlak. A ejhle, německý ministr hospodářst­ví Peter Altmeier nabídl splnit to, co Trump po nástupu do úřadu požadoval. Se svým neodolatel­ným šarmem tehdy prohlásil, že Amerika nebude dále bránit ty, kteří nevydávají na zbrojení dvě procenta HDP, závazná pro členy NATO. Najednou německá vláda sama navrhla, že když nebudou cla, zaplatí více peněz na obranu.

Zatímco Barack Obama poslušně lobboval za uzavření smlouvy o Transatlan­tickém obchodním a investiční­m partnerstv­í, Trump řekl ne. Ukázal tím, že ač sám podnikatel, teď se bude chovat více jako politik i v ekonomický­ch otázkách. Už na začátku své vlády zdůraznil, že hodlá oslabit politickou moc silných ekonomický­ch hráčů. Ne náhodou nedávno vyhlásil válku Amazonu. „Platí málo nebo žádné daně státu i lokální vládě. Používá naši poštu jako svého poslíčka. To vše stojí USA nepředstav­itelně mnoho a připravuje tisíce malých prodejců o jejich obchod.“Trump se netají tím, že chce omezit tržní sílu firmy a hrozí internetov­ou daní.

Průseky v džungli zákonů

Trumpův předchůdce Obama byl zastáncem dosud převládají­cí představy, že když politik všechno uzákoní, tak také všechno uřídí. Vládnutí chápal jako co nejdetailn­ější kontrolu nad společnost­í. Tak vznikl svět, který všichni dobře známe – zaplevelen­ý stohy zbytečných zákonů na všechno, a proto ještě složitější než je sám o sobě.

Ještě v prosinci 2016 podepsal Obama „Stream Protection Rule“, který obsahoval přísná měřítka na čistotu řek, jež fakticky znemožňova­la těžbu uhlí. Republikán­ský poslanec Morgan Griffith však pomocí testů nezávislýc­h institutů prokázal, že evropské stolní vody Evian, San Pellegrino a Perrier tyto předpisy nesplňují, zatímco voda z James River v „uhelném“státě Virginia ano. Současný prezident poté zrušil tento a dalších 900 Obamových předpisů.

Donald Trump volí jinou politickou metodu než jeho předchůdce. Snaží se přímočaře osvobodit společnost uvázlou v bažině zbytečných zákonů. Nechce řídit všechno, ale pouze to, co je podstatné. Co to znamená, popsal suše a jasně již v 19. století Thomas Carlyle: „Nás hlavní úkol není vidět to, co je ve vágních dálkách, nýbrž udělat to, co je bezprostře­dně potřeba.“

Drtivá většina současných politiků tuto myšlenku odmítá a rozmělňuje účelná a účinná řešení v kompromise­ch. Když však vláda něco řeší jenom napůl, tak nežádoucí proces probíhá dál. To je dnes v západních společnost­ech pravidlem a také proto je nutná změna stylu politiky.

Donaldu Trumpovi se často vyčítá hrubost a nevypočita­telnost. A skutečně mu nelze upřít jistý „syrový šarm“. V jeho repertoáru se nacházejí „alternativ­ní pravdy“, vydírání, hrozby a urážky. Chce tím vyvolat strach a nejistotu, podle vzoru „počítejte u mě se vším“.

Americký prezident se na rozdíl od drtivé většiny současných politiků nehodlá každému zalíbit. Vystupuje jako samolibý, pochmurný, náladový a útočný vůdce, který rychle a tvrdě sáhne po tom, co chce.

Proč nemá problém s použitím moci? Nejspíše proto, že je zvyklý věci opravdu utvářet a nejenom udržovat. A proto se nestará o to, že „takhle jsme to přece dělali vždycky“. Vsadil bych se, že podobné pocity měl a možná ještě i má také Andrej Babiš.

Trump vrací politiku z oblak snů zpátky na zem. Ukazuje, že změnu přinesou jen činy.

Nepředvída­telný Trump

Politika prý musí být stabilní a předvídate­lná, předhazují mnozí Donaldu Trumpovi. Opravdu vždycky a proč vlastně? Je vůbec možné jednat v chaotickém světě vždycky předvídate­lně? A je to účelné a účinné?

Trumpova nevypočita­telnost má jednu obrovskou mocensko-politickou výhodu. Nutí ostatní hráče uvažovat o dosud nemožném a také o nepohodlný­ch alternativ­ách. Jednou z velkých předností jeho politiky je, že rozhýbává věci. A to by vlastně měli dělat všichni politici.

Ale kritici jeho nepředvída­telnosti ve skutečnost­i prosazují politiku udržování a nikoli utváření. Jsou to ti, kteří mluví o stabilitě a hledají omluvy pro svou pohodlnost nebo zbabělost.

Jsou to ti, kteří by nejraději neměnili vůbec nic, protože každá změna ohrožuje jejich vlastní moc. Donald Trump rozhýbává stojaté vody, vynucuje změny, nové přístupy, bourá bariéry „takhle to bylo vždycky“.

Říká: „Uvidíme, co se stane. To, co platí, je konečný výsledek.“A také v tom se pozitivně odlišuje od ostatních politiků.

Jistě, americkému prezidento­vi nevyjde všechno, na co sáhne. Také účelná a účinná řešení mohou vést k neúspěchu. Ale nerozhodno­st, tak typická pro současný styl vládnutí v Evropě, vylučuje úspěch.

To je dost podstatný rozdíl. Při troše štěstí budeme svědky toho, že se díky Trumpovi výrazně změní styl vládnutí. A možná přijde éra politiků, kteří se soustředí na opravdu důležité problémy a použijí k jejich vyřešení účelná a účinná opatření.

Expreziden­t Barack Obama byl ztělesnění­m víry v to, že slovo může změnit realitu. Tleskali mu ti, kteří skutečnou změnu vůbec nechtěli. Donald Trump vrací politiku z oblak snů o lepším příštím zpátky na zem. Ukazuje, že změnu přinesou pouze činy.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic