MF DNES

Fakta Problemati­cký prodej vepřína v Letech

-

První památník na místě tábora byl odhalen v roce 1995. V polovině 90. let také vláda přislíbila zbourání velkovýkrm­ny písecké firmy Agpi a vybudování pietního místa. Soudní odhad ceny vepřína činil v roce 1998 celkem 50 milionů korun a tržní odhad podle majitelů 140 milionů, vlastníci však tehdy požadovali 300 milionů korun. Následujíc­í dvě dekády problemati­cké odkoupení firmy vlády odsouvaly, ačkoli Česko za vepřín na romském pietním místě sklízelo kritiku domácích i mezinárodn­ích organizací. K odstranění farmy několikrát vyzval také Evropský parlament. Odkup schválila až loni v srpnu Sobotkova vláda, a to za 450 milionů korun. (ČTK, red)

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic