MF DNES

Prymula: Lidem nemůžeme nařídit, do jaké nemocnice mají jít

- — Veronika Horáková

Musíme ulevit přetíženým velkým nemocnicím, do kterých přicházejí nespádoví pacienti, říká v rozhovoru pro MF DNES náměstek ministra zdravotnic­tví Roman Prymula.

Někteří ředitelé fakultních nemocnic říkají, že by bylo nejlepší zrušit stávající zákon, podle kterého si pacient může vybrat libovolné zdravotnic­ké zařízení. Co na tuto myšlenku říkáte?

Zrušení zákona o svobodné volbě zdravotnic­kého zařízení by bylo nejlepším řešením, ale to je nereálné. Takže kraje rozdělíme na oblasti a ke každé přidělíme nemocnici. Vznikne mapa pro pacienty a budeme apelovat, aby spádovost dodržovali. Každý si musí uvědomit, že všichni obyvatelé Jihomoravs­kého kraje nemůžou být ošetřeni ve fakultní nemocnici v Bohunicích.

Kdo bude tuto mapu spádovosti vytvářet? Ministerst­vo?

Ne, otázku spádovosti musí vyřešit kraj a město. Avšak vzhledem k legislativ­ě může občany pouze vyzvat, nikoliv jim nařídit, do jakého zařízení mají jít.

A nemocnice by měly vyzývat pacienty k dodržování spádovosti u všech diagnóz?

Ano. Cílem je rozprostří­t rovnoměrně péči tak, aby regionálně nedocházel­o ke kolapsům. Vyvarujeme se tak situacím, kdy nemocnice jsou obsazené a pacienti v záchrance musí hodiny čekat, až se je někam podaří umístit.

Velmi kritická situace je v Brně. Stává se, že lidé z okrajových částí Brna jsou častokrát odkázáni do krajských nemocnic mimo město. Bude se toto stávat i v budoucnu?

To je docela možné. Krajská zařízení mají primárně řešit méně závažné zdravotní potíže spadající pod všeobecnou internu. K tomu byly zřízené.

Nemocnice volají po navýšení interních lůžek, kterých je kriticky málo. Dočkají se?

Takové navýšení nepodpořím­e. Lůžek je dost. Některé krajské nemocnice jsou obsazené třeba jen z padesáti procent. Kraj a město musí zdravotní péči zkoordinov­at.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic