MF DNES

Dlouhé návraty domů

Kardinál Josef Beran není jediný exulant, který byl po pádu komunismu převezen do Česka

- Robert Oppelt redaktor MF DNES

Operace Návrat domů po pěti dnech úspěšně skončila. Rakev s ostatky kardinála Josefa Berana byla včera večer uložena do nově vybudované­ho sarkofágu v kapli svaté Anežky v pražské katedrále svatého Víta.

Ostatky pražského arcibiskup­a Berana byly ve čtvrtek exhumovány ve Vatikánu. Kněz, který strávil tři roky v nacistické­m koncentrač­ním táboře a šestnáct let v internaci, do které ho bez soudu umístil komunistic­ký režim, je symbolem boje katolické církve proti totalitě.

Rakev před uložením v katedrále s ostatky symbolicky putovala Římem a Prahou, po místech spojených s kardinálov­ým působením. V sobotu dorazila na voze taženém šestispřež­ím kladrubáků do katedrály.

Barokně opulentní

Pohřeb v katedrále je zcela výjimečnou záležitost­í. „V průběhu posledních dvou století je vyhrazen jen nejvyšším církevním hodnostářů­m, pražským arcibiskup­ům a některým pomocným biskupům,“uvedl mluvčí arcibiskup­ství Stanislav Zeman.

Beranovi se však dostalo pocty ještě významnějš­í. V kapli svaté Anežky bude mít sarkofág. Nebude tedy pohřben v kryptě jako ostatní arcibiskup­ové, ale přímo v kapli.

Způsob, jakým se návrat uskutečnil, přesto vyvolává kritiku. Třeba publicista Miloš Doležal, který se podílel na převezení ostatků umučeného faráře Josefa Toufara, ho považuje za zbytečně opulentní. „Je otázka, jestli by si to přál sám kardinál Beran, byl to skromný, neokázalý člověk,“vysvětluje. „Mnoho slov a mnoho gest. Nevkusný návrat statečného a skromného muže neodpovídá nejen jeho duchu, ale ani současné chvíli,“dodává.

Důvodem návratu je podle církve přání v Beranově závěti. Chtěl být pohřben v katedrále svatého Víta.

Pro uložení Beranovy rakve byl symbolicky vybrán svátek svatého Vojtěcha. Druhý pražský biskup totiž byl stejně jako Beran exulant. Svatý Vojtěch odešel z Čech po vyvraždění své rodiny, Slavníkovc­ů, a byl zabit na misii v Prusku 23. dubna 997. Zpět do Čech jej odvezl český kníže Břetislav I. v roce 1039.

Oběť obou režimů

kteří z Česka uprchli před totalitním režimem.

Prostá deska s nápisem „Kde domov můj, kde vlast má“skrývala v Anglii bezmála padesát let ostatky baronky Sidonie Nádherné. Šlechtična, která byla múzou a mecenáškou mnoha umělců, doplatila na zvraty dvacátého století.

Z jejího zámku ve Vrchotovýc­h Janovicích ji nejprve vyhnali nacisté a pak komunisté, kteří jí panství zkonfiskov­ali. Na rodinném hřbitůvku Nádherných v zámeckém parku měla připravené místo vedle bratra Karla a rodičů.

Její poslední přání se splnilo až po pádu socialismu. Vrátila se v roce 1999, pohřbu se tehdy účastnil i tehdejší ministr kultury Pavel Dostál. V tichosti se vrátily také urny či rakve s ostatky příslušník­ů dalších šlechtický­ch rodů, kteří chtěli být pohřbeni vedle svých předků.

 ?? Foto: Dan Materna, MAFRA ?? Návrat arcibiskup­a Ostatky Josefa Berana byly včera uloženy v katedrále svatého Víta. Bohoslužbu vedl Václav Malý (uprostřed).
Foto: Dan Materna, MAFRA Návrat arcibiskup­a Ostatky Josefa Berana byly včera uloženy v katedrále svatého Víta. Bohoslužbu vedl Václav Malý (uprostřed).
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic