MF DNES

Fakta Pozdní návraty

-

Vybrané případy Čechů, kteří se do vlasti vrátili až po smrti:

Sergěj Ingr Generál, ministr národní obrany londýnské exilové vlády a velvyslane­c zemřel v roce 1956 v Paříži. Jeho syn ho nechal exhumovat a pohřbít v rodném Vlkoši na Hodonínsku.

Ferdinand

Peroutka Významný prvorepubl­ikový žurnalista, šéfredakto­r časopisu Přítomnost zemřel v New Yorku. Jeho ostatky byly v roce 1991 uloženy na Vyšehradě. Jiří Voskovec Herec a spoluzakla­datel Osvobozené­ho divadla zemřel v roce 1981 v USA. Pohřben byl v Praze vedle J. Wericha.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic