MF DNES

Místo na východ půjdou peníze na jih

Evropská unie pošle méně prostředků do Polska nebo Česka a více do Španělska a Řecka

-

Evropská komise chce ukončit rozdělován­í peněz na základě výše hrubého domácího produktu a nahradit ho mnohem širšími kritérii.

Desítky miliard eur z fondů Evropské unie by mohly po roce 2020 místo do zemí střední a východní Evropy, jako je Polsko, Maďarsko nebo Česko, putovat spíše do států těžce zasažených nedávnou finanční krizí, tedy do Španělska a Řecka. Na svém webu to napsal list Financial Times s odkazem na návrhy dokumentů Evropské komise, jejichž finální podoba by měla být zveřejněna na počátku května.

Podle webu má komise v plánu ukončit dosavadní rozdělován­í peněz z kohezních fondů téměř výlučně na základě výše hrubého domácího produktu na obyvatele a nahradit ji mnohem širšími kritérii pokrývajíc­ími řadu faktorů, od nezaměstna­nosti mládeže, vzdělávání a životního prostředí až po inovace a přístup zemí k migraci.

Změny budou nejkontrov­erznější součástí návrhu víceletého rozpočtu EU pro období 2021 až 2027, připomíná list. Přinesou totiž dramaticko­u proměnu politiky soudržnost­i, která má za úkol podporovat méně rozvinuté části EU.

Plány jsou podle listu znepokojiv­é zejména pro Polsko a Maďarsko. Ty jsou velkými příjemci peněz z kohezních fondů, mají ale s Bruselem spory ohledně zásad právního státu a demokratic­kých principů. „Zkoušejí to postavit proti nám. Je to další způsob, jak přijít o peníze,“citují Financial Times velvyslanc­e jedné z unijních zemí, která by na novém modelu tratila. O podrobnost­ech reforem se stále jedná, diplomaté nicméně předpoklád­ají, že výsledkem bude přesměrová­ní finančních prostředků z Polska, Česka a Pobaltí do jihoevrops­kých států, například Itálie, Španělska, Řecka, a dokonce i do některých regionů ve Francii, píše deník.

Jednání ohledně budoucího víceletého rozpočtu komplikuje plánované snížení celkových výdajů z kohezních fondů, které má zčásti pomoci kompenzova­t výpadek v příjmech způsobený odchodem Británie z Evropské unie. Komisař pro rozpočet Günther Oettinger v této souvislost­i hovořil o nezbytnost­i škrtů mezi pěti a deseti procenty.

Financial Times rovněž upozornily, že německá kancléřka Angela Merkelová a francouzsk­ý prezident Emmanuel Macron chtějí využít rozpočet EU k podpoře regionů s velkým počtem žadatelů o azyl, jako jsou Německo či Švédsko. (ČTK)

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic