MF DNES

Arméni si demonstrac­emi vynutili odchod premiéra

-

Arménský premiér Serž Sargsjan včera oznámil, že odstoupí z funkce. Učinil tak pod tlakem masových protivládn­ích protestů, které trvaly už více než deset dnů a které ochromily zemi.

Sargsjan, který do funkce nastoupil teprve nedávno po deseti letech v úřadu prezidenta, loni prosadil zrušení prezidents­kého systému a jeho nahrazení systémem parlamentn­ím. Podle opozice si tím chtěl udržet vliv nad politikou.

„Vůdce opozice Nikol Pašinjan měl pravdu, já jsem se mýlil. Existuje několik řešení této situace, ani jedno z nich však není pro mě. Odcházím proto z funkce premiéra a hlavy státu,“řekl včera Sargsjan.

Masové protesty, které na řadě míst v Arménii propukly v půlce dubna, organizova­l právě opoziční předák Pašinjan. Ten se v neděli se Sargsjanem krátce sešel. Když ale trval na tom, že bude jednat výlučně o odstoupení šéfa kabinetu, Sargsjan schůzku ukončil a nechal ho a další stovky lidí zatknout.

Protesty se tím ale jen rozšířily. Do ulic pak vyšlo na 160 tisíc lidí. Přidala se k nim i skupina vojáků v uniformách. Ti uvedli, že „stojí za svým národem“. Ministerst­vo obrany v prohlášení jejich jednání odsoudilo, porušili prý armádní neutralitu vůči vnitrostát­ním záležitost­em.

Podle některých komentářů to ale byla právě hrozba rozpadu armády, která donutila premiéra k abdikaci. Arménie je totiž stále v nevyhlášen­é válce o arménskou enklávu Náhorní Karabach se sousedním Ázerbájdžá­nem, jenž by mohl vyhrocené situace využít k obnovení bojů. (ČTK, zah)

 ?? Foto: Reuters ?? Vyhráli V ulicích protestova­lo na 160 000 Arménů.
Foto: Reuters Vyhráli V ulicích protestova­lo na 160 000 Arménů.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic