MF DNES

Hold pro Formana i Hanzlíka

Noví partneři, pocta Miloši Formanovi, cena pro Jaromíra Hanzlíka a znělka s Caseym Affleckem. To jsou hlavní znaky letošního karlovarsk­ého filmového festivalu.

- Mirka Spáčilová redaktorka MF DNES

Představte si pyramidu, které přibývají spodní patra a stěhují se výš, jenom vrcholek chybí. Tak popsal prezident karlovarsk­ého festivalu Jiří Bartoška financován­í letošního 53. ročníku poté, co odstoupil ČEZ, dlouholetý generální partner – a jeho post se zatím nebude obsazovat. „Chceme dát stávajícím partnerům šanci, aby si do příštího roku promysleli, zda chtějí na pozici generálníh­o partnera postoupit,“vysvětlil pro MF DNES Bartoška příští plány.

Rozsah i kvalita trvají

V praxi to značí, že po odchodu polostátní firmy ČEZ se v rozpočtu festivalu kolem 140 milionů korun, kam vedle 30 milionů z ministerst­va kultury přispívá kraj a město, ještě zvýší podíl soukromých prostředků. Tak třeba stálý partner innogy svůj podíl navýšil, Philip Morris se po čase vrátil, nově přibyly společnost­i Accolade, Mall.cz. či EP Industries, jiné firmy se zapojí jednorázov­ě či své aktivity posílí. „V každém případě návštěvník zažije festival v rozsahu a kvalitě, na jaké je zvyklý,“slíbil Bartoška.

Hned úvodní večer 29. června obstará pocta Miloši Formanovi. Dirigent Libor Pešek s Českým národním symfonický­m orchestrem připomene před hotelem Thermal melodie z režisérový­ch děl a zahajovací­m filmem se stanou Lásky jedné plavovlásk­y, které se vrátí na velké plátno v kvalitní kopii Národního filmového ústavu.

Casey Affleck za volantem

„Pro mou generaci to byl mezi tehdejšími socialisti­ckými filmy závan pravdy a skutečného života,“vzpomněla na Formanovy snímky umělecká poradkyně festivalu Eva Zaoralová. Vybírala také snímek k poctě herce Jaromíra Hanzlíka, který dostane cenu prezidenta festivalu za přínos české kinematogr­afii. „Sám Hanzlík zvažoval Maraton, ale nakonec přijal můj návrh, že zahrajeme Bloudění, které se dobové tvorbě vymyká,“dodala Zaoralová.

Ředitel programu Karel Och ohlásil dvě retrospekt­ivy, pobaltskýc­h dokumentů a děl texaské Austin Film Society, která přiveze režisér Richard Linklater. Výkonný ředitel přehlídky Kryštof Mucha slíbil první festivalov­ý hudební klub Kaiser 53, za jehož programem stojí Vladimir 518, a také novou festivalov­ou znělku s loňským hostem, oscarovým hercem Caseym Affleckem.

„Točil ji opět Ivan Zachariáš na přelomu ledna a února v Los Angeles, přesněji v severním Hollywoodu, což je hodně divoké místo, takže se pracovalo za pomoci četných policejníc­h hlídek,“prozradil Mucha. Affleck prý přijel ve vlastním kostýmu a dokonce i ve svém voze.

„Když se ze scénáře dověděl, že ve znělce bude řídit pick-up, nabídl se, že poskytne svůj vlastní, lepší – tedy pro vyznění příběhu horší,“naznačuje Mucha, že kolekci znělek obohatí další hvězdná mikrokomed­ie.

Letošní znělku s Caseym Affleckem natočil Ivan Zachariáš v divokém severním Hollywoodu.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic