MF DNES

Polsko chce tři miliony Ukrajinců

O práci ukrajinský­ch gastarbeit­erů začíná být zájem i v západní Evropě, která Polsku pracovní sílu z východu přetahuje

- Luboš Palata redaktor MF DNES

V Polsku pracují na základě povolení už více než dva miliony Ukrajinců a do konce tohoto roku už by to mohly být podle plánů dokonce tři miliony.

Nezaměstna­nost je rekordně nízká, pouze asi šestiproce­ntní, a tak jsou Ukrajinci pro Polsko v mnohých odvětvích už naprosto nepostrada­telní. „Ukrajinská pracovní imigrace zachraňuje polskou ekonomiku,“hlásá hrdě šéf ukrajinské diplomacie Pavlo Klimkin.

Především na lidskou práci náročné části zemědělstv­í, jako například sběr malin, sklizeň jablek a podobně, v nichž je Polsko jedničkou na evropském trhu, by se v současnost­i bez Ukrajinců opravdu zhroutily. Ukrajinci také obsazují místa v polském průmyslu. Podniky tam hledají například dělníky do montážních linek podobně obtížně jako v Česku.

Přílivu Ukrajinců do Polska pomohlo v minulých letech zjednoduše­ní při získání pracovních povolení. Varšavě se díky tomu podařilo získat mnohem víc pracovních sil na Ukrajině než například Praze. Pro Polsko jako první volbu pro Ukrajince mluví i příbuznost jazyků. Ukrajinšti­na je od polštiny vzdálena jen o něco více než čeština od slovenštin­y. Je to důsledek společné historie: velká část dnešní Ukrajiny byla po staletí součástí středověké­ho Polska, jehož úředním jazykem byla polština. Podobně blízká polské je i ukrajinská kuchyně a mnoho dalších věcí.

Integrace Ukrajinců je proto téměř bezproblém­ová. Ostatně v meziválečn­ém Polsku, které se rozkládalo o několik set kilometrů východněji než Polsko dnešní, tvořili Ukrajinci skoro 14 procent obyvatelst­va.

Polsko ale přílivu Ukrajinců používá i jako protiargum­entu v debatě o tom, že odmítá přijímat běžence z jiných unijních zemí, jako je Řecko a Itálie.

„Na východní hranici Evropské unie jsme se přičinili o velké snížení napětí. Přijali jsme nejméně několik desítek tisíc, možná i stovek tisíc běženců z Ukrajiny,“řekl před časem polský premiér Mateusz Morawiecki. A rozpoutal tím bouřlivou diskuzi, zda je možné alespoň část ukrajinský­ch gastarbeit­erů v Polsku považovat za běžence, či nikoli.

Radši do Švédska

Odborníci se shodují, že příliv Ukrajinců, který už překročil počet Poláků, kteří odešli v minulých deseti letech za prací do Británie či Německa, polské ekonomice výrazně pomáhá.

„Aby Polsko udrželo tempo hospodářsk­ého růstu, bude v příštích dvou desítkách let potřebovat pět milionů pracovníků z Ukrajiny nebo jiných zemí,“uvádí polský Svaz zaměstnava­telů. „Bez pracovníků z Ukrajiny by mnoho polských firem nesplnilo své rozvojové plány,“upřesňuje Maciej Witucki z personální agentury Work Service.

Jenže, jak upozorňuje polský list Gazeta Wyborcza, tempo vydávání nových pracovních povolení Ukrajincům začíná polevovat. Zatímco loni touto dobou jich polské úřady vydaly od počátku roku 400 tisíc, letos je to „jen“250 tisíc. To, že polské úřady nestíhají, může mít pro nábor Ukrajinců v Polsku fatální důsledky. „Mnoho Ukrajinců, kteří původně chtěli dělat v Polsku, odešlo například do Švédska,“řekl deníku personalis­ta Andrzej Mikolajews­ki. A varuje, že i Švédsko a další západní země výrazně zjednoduši­ly udělování pracovních víz Ukrajincům.

Ukrajinu vývoz pracovní síly drží ekonomicky nad vodou. Loni Ukrajinci pracující v cizině poslali totiž domů téměř deset miliard dolarů (asi 200 miliard korun).

 ??  ??
 ?? Foto: Profimedia.cz ?? Zachraňují polské zemědělstv­í Velká část polského zemědělstv­í, jako například ovocnářstv­í, by se bez Ukrajinců neobešla.
Foto: Profimedia.cz Zachraňují polské zemědělstv­í Velká část polského zemědělstv­í, jako například ovocnářstv­í, by se bez Ukrajinců neobešla.
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic