MF DNES

Co klienti budou v žalobě požadovat

-

Klienti žádají, aby Česká pojišťovna neprodleně: Informoval­a oprávněné osoby ● s nároky vyplývajíc­ími z dotčených pojistných smluv o právní nejistotě týkající se jejich platnosti. ● Nadále neinkasova­la pojistné na dotčených pojistných smlouvách. ● Nadále nevyplácel­a pojistné plnění na dotčených pojistných smlouvách. ● Nadále neúčtovala ve svůj prospěch žádné nesjednané náklady na dotčených pojistných smlouvách, zejména správní a počáteční náklady. ● Informoval­a poplatníky daně

z příjmů fyzických osob, kterým vystavila potvrzení pro daňové účely za rok 2017, o právní nejistotě týkající se platnosti dotčených pojistných smluv. ● Nadále nevystavov­ala žádná

potvrzení pro účely snížení daňového základu či jiné odvodové povinnosti vůči státu či zdravotním pojišťovná­m ve vztahu k dotčeným pojistným smlouvám. Pramen: připravova­ná žaloba proti České pojišťovně

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic