MF DNES

Templštejn

-

Zřícenina nad pravým břehem Jihlavy vzbuzuje pozornost především kvůli svému původu. Hrad si tam na konci 13. století založil řád templářů. Ač neobýval Templštejn dlouho, pravděpodo­bně 50 až 100 let, stačilo to na to, aby kolem místa vznikla spousta legend. Třeba ta, že je na hradě silná pozitivní energie, což přitahuje především ezoteriky. Templštejn nebyl nikdy dobyt, v polovině 16. století ho ale zachvátil velký požár a pak zůstal pustý. Na zřícenině si lze objednat i komentovan­ou prohlídku. www.templstejn.cz

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic