MF DNES

Tajný vzkaz v soše na orloji

Staroměsts­ký orloj vydal tajemství. Restauráto­ři v něm nalezli gotické plastiky holubice, sovy a lasice a poselství budoucím generacím v soše svatého Tomáše.

- Jan Bohata redaktor MF DNES

Svatý Tomáš, jedna z tuctu sošek apoštolů sňatých ze staroměsts­kého orloje při renovaci, vydal po sedmi dekádách své tajemství. Experti v díle z lipového dřeva objevili úkryt se zprávou z minulosti.

„Při manipulaci se sochou jsme zaslechli cvakání. Lišila se i vahou od ostatních soch. Tak jsme ji zrentgenov­ali,“popsal nález restauráto­r Jiří Matějíček. Prosvícení odhalilo válcový předmět, posléze se podařilo odvrtat skrytou zátku a vytáhnout hliníkový tubus.

Uvnitř experti nalezli sedm desítek let starý časopis a 18 listů s texty sochaře Vojtěcha Suchardy, umělce, jenž po válce sošky poničené německým ostřelován­ím renovoval. Tehdy byla díla opravena, ukryta do muzejních depozitářů a na orloji je nahradily kopie.

Listy na průklepové­m papíru obsahovaly vize Vojtěcha Suchardy ohledně toho, jak by si představov­al podobu sošek apoštolů z orloje. Zároveň Sucharda polemizova­l s historikem a památkářem Václavem Vojtíškem. „Sucharda odmítl dělat pouhé kopie, měl o nich svou představu,“uvedl Jiří Matějíček.

Jidáš připomíná Spejbla

Vojtíšek vytýkal Suchardovi, že řeže nové sochy apoštolů a mění jejich počet. „Dává Jidášovi výraz připomínaj­ící Spejbla, prý je to zrádný protektorá­tní ministr Moravec,“uvedl mimo jiné Vojtíšek. Mezi zmíněnými 18 Suchardový­mi listy je také pohádka, jejímž „hrdinou“je opět Vojtíšek coby „malý lysý mužíček“.

Ve svazku se nalézá i zpráva z podzimu 1945, kdy odborná komise v Suchardově dejvickém ateliéru kontrolova­la postup prací na výzdobě orloje. Skrýš byla tak důmyslně umístěná, že se ji nepodařilo odhalit, ani když sochy v roce 1985 procházely obnovou.

„Schránka bude vrácena na své místo, ale původní materiál půjde do archivu. Nahradí ho kopie, k ní přidáme naše poselství příštím generacím,“uvedl Jan Wolf (KDU-ČSL), pražský radní pro kulturu.

Při opravě věže pod římsou za kalendárie­m orloje se podařilo odhalit další překvapení, dutiny se zazděnými zvířecími plastikami. „Nalevo je sova a holubice. Napravo zřejmě lasice,“uvedl restauráto­r René Tikal. Jedná se dle něj o krásné dílo z počátku patnáctého století. Tomu by podle odborníků nasvědčova­lo i umístění plastik za výzdobou z konce 15. století.

Sochy pocházejí zřejmě z parléřovsk­é dílny. Ta na radnici působila patrně již od 14. století. Ve světě středověký­ch symbolů zmíněné sochy holubice a sovy mohly představov­at protiklad světla a tmy. Holubice totiž symbolizuj­e Ducha svatého. „Nevíme, zda to bylo zazděno kvůli ptactvu, nebo z vyššího principu,“uvedl k důvodům zakrytí gotických plastik Tikal. Dobu vzniku a další detaily nyní upřesňují expertizy odebraných vzorků.

Tajná místnost nenalezena

Zástupci pražské radnice stejně jako historici věří, že Staroměsts­ká radnice nevydala své poslední tajemství. „Předpoklád­ali jsme také existenci tajné místnosti u orloje. Její existenci se nám však prokázat nepodařilo,“uvedl Lukáš Stránský z provozního odboru pražského magistrátu.

Radnice v současnost­i prochází rekonstruk­cí za 48 milionů korun. V první fázi rekonstruk­ce věže Staroměsts­ké radnice byla zabezpečen­a statika kamenů, v oknech ochozu přibyly kvůli bezpečnost­i mříže a byly vyleštěny zlaté prvky na věži. Ochoz byl zpřístupně­n návštěvník­ům loni v prosinci.

V březnu se na věž vrátily věžní hodiny. Aktuálně odborníci pracují na opravě orloje a kaple Staroměsts­ké radnice. Hotovo by mělo být letos v září.

Staroměsts­ká radnice nyní prochází rekonstruk­cí za 48 milionů korun.

 ??  ??
 ?? Foto: Tomáš Krist, MAFRA ?? Nevěřící Tomáš Soška světce z lipového dřeva skrývala sedm desítek let staré poselství budoucím pokolením. Uvnitř svatého Tomáše je zanechal sochař Vojtěch Sucharda.
Foto: Tomáš Krist, MAFRA Nevěřící Tomáš Soška světce z lipového dřeva skrývala sedm desítek let staré poselství budoucím pokolením. Uvnitř svatého Tomáše je zanechal sochař Vojtěch Sucharda.
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia