MF DNES

Obviněný pedofil učil tanec ve školkách

Policie obvinila ze zneužívání dětí 38letého muže, který přes deset let pořádal tanečky s nejmenšími dětmi v desítkách školek.

- Artur Janoušek reportér MF DNES

Organizova­l dětské tábory a v desítkách mateřských škol vedl taneční kroužky pro nejmenší děti. Zpíval s nimi, tleskal, tančil, natáčel je a nechal si za to od jejich rodičů platit. Osmatřicet­iletý Petr D. z Prahy navenek vystupoval jako zkušený a seriózní pedagog a tanečník.

V soukromí si říkal Plyšáček, založil web pro pedofily a prohlásil se za jejich „pedokrále“. Tvrdil, že jim chce pomáhat, aby nebyli nebezpeční.

Nyní jej policie viní z toho, že sexuálně zneužil několik holčiček. Soud ho poslal do vazby. Ukázalo se, že v některých školkách nechávali externího lektora s dětmi o samotě, jinde na ně dohlížela jen uklízečka.

Rozsáhlý případ vyšetřuje středočesk­á policie. „Vzhledem k probíhajíc­ímu vyšetřován­í nebudeme poskytovat žádné informace. Na případ je uvaleno informační embargo, figurují v něm nezletilí,“sdělil mluvčí středočesk­é policie Pavel Truxa.

Podle informací MF DNES byl muž před pár týdny s osmiletou holčičkou v restauraci v Lysé nad Labem. Dívku osahával a choval se k ní tak nevhodně, až si toho všimla prodavačka a vše natočila na mobil. Záběry předala policii, která později v mužově počítači nalezla spoustu fotografií a videí s holčičkami ze školek. Na jedné třeba sedí u klavíru a na klíně má dítě. Další fotografie jsou údajně mnohem drsnější a na jedné dokonce zneužívá holčičku na táboře. Kriminalis­té posléze obvinili i matku dívenky, s níž byl muž v Lysé nad Labem. Zjistili, že žena svou dcerku prodávala.

Petr D. měl přitom dlouhé roky k dětem velmi blízko. Podle informací MF DNES založil agenturu, se kterou objížděl školky po celé Praze. Dělal to přes deset let a školek byly desítky, podle policistů až padesát. „Znala jsem ho, viděla jsem jeho hodiny v naší školce, dokonce dělal i tábory pro děti,“vzpomíná ředitelka školky v Praze 4.

Petr D. tančil s dětmi ve školce asi tři roky, pak spolupráce skončila. „Nebylo to kvůli žádnému problému, jen jsme si vzali jógu a jiný druh cvičení,“řekla ředitelka.

Ředitelka se dušuje, že na jeho hodiny vždycky někdo dohlížel. „Nebyl s nimi rozhodně sám, vedle byla uklízečka,“řekla s tím, že dnes už externí lektory školka nebere.

Na uklízečku se odvolávala i ředitelka další pražské školky. „My máme školku ochráněnou, na kterýkoli kroužek, kterýkoli,“zdůrazňova­la, „vždy dohlíží učitelka nebo uklízečka.“

Ve školce na východním okraji Prahy byl naposledy před dvěma roky. Ani tady nebyl podezřelý. Obviněný muž si prostory v areálu školky pronajímal a od rodičů dětí vybíral peníze. Obvykle 800 korun za pololetí, nebo rovnou 1 600 korun za celý školní rok. Tady na něj ale nedohlížel nikdo. „Rodiče podepsali souhlas, že si děti přebírá lektor a po dobu kroužku za ně zodpovídá on,“sdělila ředitelka. Spolupráce skončila, když školka zrušila všechny kroužky.

Starostka: Prověřujte externisty

Politici v obvodech, které školky zřizují, se brání, že o lektorovýc­h sklonech nevěděli. „V době, kdy v mateřských školách, nejen u nás, ale i v jiných městských částech, na základě žádostí rodičů taneční kroužky vedl, bohužel naše školky takové informace neměly,“řekl radní Městské části Praha 4 pro školství a mládež Jaroslav Míth.

„V souvislost­i s touto a podobnými kauzami vyzvala městská část Praha 20 své příspěvkov­é organizace, aby externí pracovníky prověřoval­y a v průběhu jejich činnosti i nadále kontrolova­ly,“reagovala starostka Hana Moravcová.

Sexuologov­é svým klientům rozhodně nedoporuču­jí, aby pracovali s dětmi. „Zvyšuje to riziko, že někdy svoji deviantní, pedofilní touhu neovládnou. To je stejné, jako kdyby se nás zeptal abstinujíc­í alkoholik, jestli mu doporučíme, aby pracoval v hospodě. Tak nedoporučí­me, samozřejmě,“řekl sexuolog Ondřej Trojan.

Přezdívku Plyšáček i jeho web Trojan zná. „Upozornili mě na něj někteří z mých pacientů, tak jsem se na to podíval. Je to už několik let a připadalo mi to v mezích korektnost­i,“řekl.

Na druhou stranu pedofilova práce s dětmi může být podle Trojana přínosem. „Když svoje pedofilní sklony transformu­jí do toho, že vedou skautské tábory nebo podobné kroužky a nic si k dětem nedovolí, tak je to optimální. Jednou jsem přišel do styku s mužem, který vedl skauty a říkal, že občas je to pro něj těžké, ale už to dělá řadu let a nikdy neměl nejmenší problém, všechny touhy si odžívá ve fantaziích. Proti tomu nelze nic namítnout,“míní sexuolog.

Plyšáček býval členem Českoslove­nské pedofilní komunity, známé jako Čepek, která sdružuje podobně deviantní jedince. Tam měl ale neustálé konflikty s ostatními.

Pobuřoval i ostatní pedofily

Administrá­toři mu pohrozili vyloučením kvůli nevhodným narážkám v chatu.

Citujeme z těch mírnějších. V červenci 2015 napsal: „Potřeboval jsem podržet od někoho igelitku. Matka od Janičky řekla, že mi ji Janička podrží. Já na ni – před asi 10 dospělými: Ty mi podržíš?“Když se jeden z členů komunity ohradil s tím, že by se nedivil, kdyby mu nějaký tatínek jednu „natáhl“, Plyšáček odpověděl: „Já bych si ji natáhl či roztáhl sám. Stačilo by, kdyby mi ji přivedl...“

Petr D. nakonec komunitu opustil a v prosinci 2015 si založil vlastní. Označil ji jako „bezpečné sídlo obdivovate­lů holčiček“. Cílem byla údajně osvěta, teoretické studium či „rady od zkušenější­ch pedofilů, jak ovládat vášně“. Sám o sobě na webu píše, že jeho zájmem je studium dětské sexuality a líbí se mu dívky od 1 do 10 roků. Mezi jeho nejoblíben­ější odkazy patřily Holčičky v plavkách, z nichž mnohé jsou na fotkách ve vyzývavých pózách.

Reportér MF DNES narazil na jeho bizarní web už před dvěma roky. Tehdy souhlasil s rozhovorem. „O jistou populariza­ci stojíme, jelikož mnoho nepodchyce­ných pedofilů žije bez dohledu a mohou být nebezpeční dětem,“tvrdil. Dál však trval na tom, že chce zůstat v utajení. „Mám mladšího syna, učím mnoho dětí, jsem dosti známý, předčasný coming out by znamenal obrovské množství bolesti pro nesmírné množství lidí.“Nakonec si rozhovor rozmyslel. S přispěním Evy Pospíšilov­é

 ??  ?? Petr D.
Petr D.
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic