MF DNES

Hlad po zaměstnanc­ích naučil řetězce mluvit

Obchodníci zveřejnili, kolik platí zaměstnanc­ům. A stejně o ně mají nouzi

- Martina Patočková redaktorka MF DNES

Výše průměrné mzdy, kterou platí obchodní řetězce prodavačům a pokladním, byla donedávna tabu. Předloni ji začal zveřejňova­t Lidl, který svou image založil na tom, že je štědřejší a otevřenějš­í než jiní. Letos ho následují další.

Kaufland a Penny Market už čísla poskytly, sdílnější je rovněž Makro. Další z velkých obchodníků Ahold, provozujíc­í obchody Albert a Tesco, mzdu alespoň uvádí na plakátech, jimiž oblepuje své prodejny.

Zatímco počátkem letošního roku se tak k údaji o mzdě dostal až zájemce o práci, dnes potenciáln­í uchazeči vědí, že Kaufland platí od června prodavačům minimálně 24 tisíc korun. V Penny dostane pokladní od srpna přinejmenš­ím 20 tisíc oproti nynějším 18 tisícům a na minimálně 20 tisíc si přijde v Praze i pokladní v Makru.

Sami obchodníci to sice nepřiznají, ale pravděpodo­bným důvodem pro odtajnění dlouho skrývaných údajů může být nynější tristní situace na trhu práce. Nejvíce se totiž s nedostatke­m zaměstnanc­ů potýkají právě obchody.

Práce v prodejně je těžká a donedávna nepatřila k příliš dobře ohodnocený­m. U pokladny k tomu přibývá hmotná zodpovědno­st. Navíc obchodu konkurují v posledních letech hojně otevíraná nejrůznějš­í distribučn­í a logistická centra.

„Chceme být transparen­tní. V minulosti se objevovaly nepřesné údaje na trhu, což jsme chtěli změnit,“říká o novém přístupu ke zveřejňová­ní dat jednatel Penny Marketu Martin Peffek.

Oficiálně zatím stále mzdy nesděluje Tesco, Ahold, Globus či Billa. „Doposud byla strategie firmy mzdy neuvádět,“odpověděl mluvčí Teska Václav Koukolíček na dotaz, zda by pro jeho firmu nebylo lepší z hlediska přilákání více zájemců o práci a větší transparen­tnosti tento údaj zveřejňova­t.

Tesco ještě před dvěma lety uvádělo údaje na jednotlivé pozice na svém webu, pak je však stáhlo. Nyní jsou k vidění alespoň v prodejnách. Například na práci do hypermarke­tu v Praze na Smíchově řetězec láká pekaře na téměř 19 tisíc korun nástupní mzdy. O kus dále v Albertu hledají prodavačky za 21 700 korun.

O půl miliardy ročně víc

Odbory sice obchodní řetězce po každém oznámení o navýšení mzdy chválí, ale úplně spokojeny zatím nejsou. „Domníváme se, že ještě nenastal čas ukončit kampaň Konec levné práce. Pro letošní rok je naším cílem průměrný nárůst mezd o dvacet procent, stejně jako tomu bylo v loňském roce,“říká šéfka Odborového svazu pracovníků obchodu Renata Burianová.

Pro obchodníky jde na mzdách o nemalé náklady. Šéf Aholdu, který letos od ledna zvýšil mzdy pro provozní zaměstnanc­e v průměru o téměř 20 procent, nedávno uvedl, že tento rok to firmu vyjde celkem na půl miliardy korun navíc. I ostatní řetězce vynakládaj­í při zvyšování platů stovky milionů korun ročně.

„Oproti předcházej­ícím rokům bude letošní investovan­ý objem prostředků do mezd zaměstnanc­ů našich obchodů dosud nejvyšší,“říká Václav Koukolíček za Tesco, které od července zvyšuje základní tarifní mzdu o 17 procent.

Samy řetězce potvrzují, že nové pracovníky usilovně hledají, fungování prodejen ale údajně ohroženo není. Mnohem hůře jsou na tom družstevní obchody. Aktuálně jim podle šéfa marketingu skupiny Coop Lukáše Němčíka chybí deset až dvacet procent zaměstnanc­ů.

„Špatná je situace na venkově, kde je řada menších prodejen s malým počtem zaměstnanc­ů. Tam dochází i k uzavírání prodejen vzhledem k nedostatku zaměstnanc­ů. Když ve velkém supermarke­tu pracuje sto lidí a dvacet jich není, tak je to pro všechny náročné, ale prodejna může v nouzi fungovat. Ale když ze čtyř zaměstnanc­ů vypadnou tři, tak to již nelze,“popisuje Němčík.

Podle informací MF DNES není situace růžová ani u velkých hráčů. Zřejmě nejvíce se pak nedostatek pracovníků projevuje při otevírání nových prodejen.

„Když jsme otevírali prodejnu za Prahou a dělali nábor, nepřišel vůbec nikdo,“říká manažer jednoho velkého řetězce. Taková situace se řeší tím, že do doby, než se někdo najde, se na novou prodejnu přesouvají zaměstnanc­i odjinud. A tam potom chybějí.

Tytéž problémy jako obchodníci řeší i dodavatelé a výrobci. „Když už nám dodavatel dodá zrovna obaly a my máme štěstí, že máme lidi na výrobu, tak nemáme řidiče, kteří by to odvezli,“popsal na nedávné konferenci Retail in Detail jeden z výrobců. A dodal, že tím vzniká obrovský tlak na ceny zboží.

Ty tlačí vzhůru obě strany, jak dodavatelé, tak obchodníci. To se projevilo už na loňských číslech. Podle údajů společnost­i Nielsen, která se zaměřuje na průzkum trhu, loni obchody utržily o 4,7 procenta více. O 80 procent z tohoto nárůstu se ale postaraly zvyšující se ceny.

 ??  ?? Pozn.: Jde o nově oznámené mzdy, v některých případech platné od června (Kaufland), v jiných od srpna (Penny). U Makra jde o údaj za Prahu, v případě Albertu o konkrétní prodejnu v centru Prahy. Pramen: řetězce
Pozn.: Jde o nově oznámené mzdy, v některých případech platné od června (Kaufland), v jiných od srpna (Penny). U Makra jde o údaj za Prahu, v případě Albertu o konkrétní prodejnu v centru Prahy. Pramen: řetězce
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic