MF DNES

O nové ministryni a rozdělován­í brambor

- Hana Lipovská ekonomka

Včera jmenovaná ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se těsně před nástupem do funkce uvedla pozoruhodn­ým výrokem: „Pokud budeme platit vyšší platy, tak z toho bude profitovat státní rozpočet, protože to znamená vyšší daňové a sociální příjmy pro státní rozpočet.“Je tento výrok bezděčný důkaz toho, že:

a) pověst LSE, tedy The London School of Economics and Political Science, coby kvalitní ekonomické školy, kterou paní ministryně absolvoval­a, je poněkud přehnaná? Anebo spíše toho, že: b) paní ministryně na LSE příliš načichla levičáckým­i manýry?

Vytrženo z kontextu, jde o jasný nesmysl. Poslechněm­e si krátkou, ale poučnou pohádku o bramborách.

Řekněme, že v zemi žijí pouze dva lidé. Jeden pěstuje brambory a druhý dělá ouředníka. A řekněme, že pěstitel brambor musí třetinu své hrubé „mzdy“, kterou dostává v bramborách, odevzdat na dani ouředníkov­i. Pokud sklidí 50 pytlů brambor, musí odložit 20 pytlů, aby mohl na podzim zasadit a další rok sklidit. Ze zbylých 30 pytlů mzdy odvede 10 pytlů ouředníkov­i. I ouředník ovšem musí svou bramborovo­u mzdu zdanit, a proto 3,3 pytle dá do společného bramborové­ho fondu. (Možná z toho pak budou dělat rum, vím já?) Výsledek: rolník – 20 pytlů, ouředník – 6,7 pytle, erár – 3,3 pytle.

Pak zemi zastíní zjevení ducha ministryně a zvýší mávnutím ruky ouředníkov­i mzdu na 15 pytlů hrubého. Nově tedy bude mít: rolník – 15 pytlů, ouředník – 10 pytlů, erár – 5 pytlů (daň pro ouředníka je stále 33 procent). Co se tedy stalo? Došlo pouze k redistribu­ci bohatství. Země jako celek nezbohatla. Akorát má více brambor ouředník, méně rolník – a o něco více bramborové­ho lihu se propije.

Paní ministryně ovšem jistě není tak neznalá, že by tohle nechápala. Spíše věří rádoby keynesiáns­kým pohádkám, podle kterých erár z brambor nevypálí líh, nýbrž je moudře zasadí (tedy investuje) a příští rok bude vyšší úroda. Zní to sofistikov­aněji, ale je to také pěkná nerozumnos­t. Vtip spočívá v tom, že kdyby vše bylo tak snadné a výhodné, udělal by to nejspíše už sám rolník. On je na úrodě nejvíce zaintereso­vaný. Pokud to neudělal, nejspíše se takové hospodařen­í opravdu nevyplatí.

Shrnuto: výrok paní ministryně je ekonomicky nesmírně naivní. Nepobuřuje mě však. Plně totiž odpovídá linii, po které její MPSV v naší zemi pod vedením ČSSD dlouhodobě mašíruje. Zkrátka – je to pořád naše staré dobré ministerst­vo práce a (a)sociálních věcí.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic