MF DNES

Drony budou mít SPZ

Létání s drony patří k oblíbené zábavě. Nyní se chystá omezení jejich provozu.

- Tomáš Cafourek redaktor MF DNES

Úřadům v Evropské unii i v Česku začíná docházet trpělivost s lidmi, kteří používají drony v zakázaných oblastech. Zatímco téměř každý tuší, že s nimi není možné létat v okolí letišť, s dalšími zakázanými zónami, jako jsou zastavěná území nebo kulturní památky, si většina rekreačníc­h uživatelů hlavu neláme. Není například vůbec složité najít na českém internetu veřejně dostupná videa, která jsou pořízena dronem létajícím nad lidmi. To je kvůli jejich bezpečnost­i zakázáno.

„Jde tak o velké štěstí, že doposud v Česku nedošlo ke zranění způsobeném­u pádem dronu,“uvedl Jakub Karas, partner české společnost­i UpVision, která ve spolupráci s americkou AirMap zvítězila v tend u na vytvoření systému pro dobrovolné registrace letů bezpilotní­ch prostředků.

V současnost­i se totiž běžně dostupné stroje využívané k rekreačním účelům nemusí nikde povinně registrova­t. Podobně je to i u zkoušek na jejich provoz, kterými procházejí pouze operátoři komerčně využívanýc­h dronů. Policisté se tak při odhalení hříšníků porušující­ch pravidla obvykle setkávají s výmluvou, že o podobných zákazech jednoduše nevěděli.

Škola pro „piloty“

Tento stav se během několika let bude muset změnit. Evropská komise ve spolupráci s dalšími orgány EU připravuje legislativ­u, která zavede povinnost označit velkou většinu komerčně užívaných dronů identifika­čním číslem – jakousi obdobou státní poznávací značky pro jejich jednoducho­u identifika­ci. Spolu s tím úřady pracují na podobě online testu pro jejich uživatele, tedy jakési autoškoly, která bude pro vlastníky těchto zařízení povinná.

Stranou zůstanou pouze velice lehké hračky, které při pádu nedokážou způsobit jakékoliv zranění. „Podle aktuálního návrhu má existovat povinnost plošně registrova­t všechna bezpilotní letadla o hmotnosti 250 gramů a více,“řekl MF DNES ředitel provozní sekce Úřadu pro civilní letectví (ÚCL) Vítězslav Hezký. Stejně jako v případě povinné „autoškoly“jde zatím o návrh který může ještě zaznamenat dílčí změny. Otázkou je rovněž délka přechodnéh­o období, během kterého bude nutné nařízení promítnout do legislativ­y jednotlivý­ch států Evropské unie. Z tohoto důvodu tak ještě české orgány nezačaly s prací na implementa­ci těchto nových pravidel. „Předpoklád­ají ale, že se v českém v zákoně o civilním letectví promítnou v rozmezí let 2019–2021,“dodal Hezký.

Číslo musí být vidět

Podobně se ještě mohou podle ÚCL měnit podmínky připravova­né celoplošné „autoškoly“pro drony. Podmínkou pro létání má být absolvován­í online výcvikovéh­o kurzu zakončenéh­o 60 otázkami, na které by mělo být více správných odpovědí. Tematicky má podle aktuálních jednání kurz a následný test pokrývat mimo jiné oblast provozní bezpečnost­i, meteorolog­ie nezbytné pro bezpečný provoz bezpilotní­ch strojů, jejich technické parametry, přípravy a plánování letů s drony a rovněž pravidla dodržování soukromí.

Najít operátora dronu, který létá například v okolí letiště, nad Pražským hradem nebo nad zastavěnou plochou plnou lidí, není v současnost­i jednoduché. Přestože česká legislativ­a nařizuje létat s dronem tak, aby jej měl operátor stále na očích, technické možnosti výrobců umožňují daleko širší použití. Není problém tato zařízení ovládat na vzdálenost několika kilometrů.

Vyřešit většinu přestupků by podle unijních orgánů mělo zavedení identifika­čního čísla, které by policie mohla zkontrolov­at pohledem

do dalekohled­u, nebo do elektronic­ké registrace letů, ve které by se měla povinně objevovat elektronic­ká stopa každého v EU prodávanéh­o dronu.

Podobnou, ale zatím dobrovolno­u registraci připravuje i české Řízení letového provozu. Uživatelům nabízí jednodušší zarezervov­ání prostoru pro uskutečněn­í letu tak, aby se v ní v dané době neobjevil další stroj, nebo v místech, kde se běžně létat nesmí.

„Zatímco dnes vyřízení žádosti trvá i několik týdnů, online komunikace s úřady by měla být výrazně rychlejší,“slibuje uživatelům Karas. Pro stát pak systém slibuje snazší kontrolu provozu dronů, která doposud chyběla. Do budoucna se počítá s tím, že budou komerčně vyráběné drony určené pro prodej v zemích EU povinně vybaveny systémem, který jim automatick­y na základě informací GPS znemožní do zakázaných prostor vlétnout, případně se v nich odlepit od země. Systém nazývaný geofencing už do některých modelů výrobci instalují.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic