MF DNES

Řežba o miliony mezi klienty H-Systemu

- Václav Janouš, Ondřej Leinert reportéři MF DNES

Lidé ze Stavebního a bytového družstva Svatopluk, kteří přišli o své peníze v kauze stavby domů H-System, se teď hádají o další peníze. Konkrétně o více než 40 milionů korun, které dostalo družstvo z konkurzu.

Peníze si měli rozdělit všichni družstevní­ci, každý měl dostat v průměru sto tisíc korun. Někteří však dodnes neviděli ani korunu. Jde jak o lidi, kteří nemají ani dostavěné domy, tak ty, kteří je sice dostavěli, ale do příštího týdne se z nich musí podle soudu vystěhovat.

„Ověřil jsem si, že jsem pořád veden na seznamu členů Svatopluka, to znamená, že pořád nakládají s mým majetkem. Pro jistotu jsem jim poslal číslo účtu a všechno potřebné. Přesto nás nikdo nekontakto­val, nikdo nám nic neposlal,“říká pan Tomáš. Do H-Systemu vložil přes 1,1 milionu korun na stavbu řadového domu ve Velkých Přílepech. A patří k těm, kteří za dvacet let neviděli žádné peníze ani bydlení. „Ani se to nezačalo stavět. Kdyby nám s manželkou tehdy nepomohli rodiče, tak jsme skončili na ulici. Nějaký čas jsme u nich bydleli v pokoji 3x4 metry, dalších patnáct let jsme spláceli půjčky, abychom mohli aspoň nějak rozumně bydlet a mít rodinu,“popisuje svůj příběh.

Správce konkurzní podstaty Josef Monsport poslal přitom družstvu desítky milionů korun už před šesti lety. I Tomáš tak měl už dávno dostat svůj podíl. „Peníze odešly na účet družstva stejně jako jiných věřitelů, byly to dvě platby, v souhrnu 40,5 milionu korun. Jak s tím družstvo dál naložilo, do toho už nevidím, nicméně není to žádná novinka, že bychom platby odesílali včera, jsou to roky. Druhá platba odcházela zhruba před šesti lety,“řekl správce Monsport.

Bývalý předseda Svatopluku Ivan Král, který byl v roce 2004 odsouzen k podmínce za zvýhodňová­ní věřitele – dnes tvrdí, že peníze se rozhodně neztratily. Potvrzuje, že ne všichni je dostali. Vysvětlení má prosté: věřitelé měli prý podle rozhodnutí družstva z roku 2011 dodat aktuální čísla účtů, aby jim Svatopluk jejich podíl mohl poslat.

„Jejich e-mailové adresy po těch letech neplatily, ani bydliště, někteří zemřeli nebo se rozvedli. Proto každý, kdo chtěl výplatu, si měl podat žádost s aktuálním číslem účtu, protože odeslat peníze na staré, už neexistují­cí účty, to je akorát následně martyrium to z bank pak dolovat,“řekl bývalý předseda Svatopluku Ivan Král.

„Padělali můj podpis“

Podle něj peníze dostalo 80 až 85 procent lidí. Ověřit tento údaj nelze. „Ti ostatní mohou žádost podat klidně do nekonečna, ty peníze nejsou družstva, ale těch lidí. A i dnes o ně lidé žádají,“dodal Král.

Další z poškozenýc­h klientů – pan Petr – ale namítá, že argumentac­e s čekáním na aktuální čísla účtů lidí je nesmyslná. Do projektu sám vložil skoro dva miliony korun. „Pokud na nás má rodná čísla a adresy a ty peníze se vyplácely od roku 2011, přijde mi takovýto argument úsměvný. Nemám za ta léta vůbec žádnou zprávu o tom, že by se nás pokusil kontaktova­t,“říká Petr.

„Až když jsem si přečetl článek o tom, že z konkurzu byli částečně uspokojeni všichni podvedení klienti, začal jsem se zajímat, co to znamená: všichni a kde by ty moje peníze měly být,“říká Petr.

Ani on se nemohl nastěhovat. Do družstva Svatopluk už vstupoval jen s nadějí, že mu budou vráceny vložené peníze. „Ale když jsem někdy kolem roku 2000 zjistil, kam to spěje, přestal jsem se o to zajímat,“dodává.

Družstevní­k Tomáš zase popisuje, že poslední jakákoliv komunikace s družstvem byla v roce 1999. Tehdy dostal pozvánku na členskou schůzi. „Od té doby s námi nikdo nekomuniku­je a nic jsme nedostali. Zato se mi dostaly do rukou papíry, ve kterých je padělaný můj podpis a moje pohledávka je přihlášená k dalšímu konkurzním­u řízení. O ničem takovém přitom nevím, ničeho takového jsem se vůbec neúčastnil,“říká Tomáš. Ten podle svých slov za víc než dvacet let sporů ztratil naději, že ještě někdy nějaké peníze zpět uvidí.

Já jsem je varoval, říká soudce

Soudce pražského městského soudu Kamil Kydalka, který v únoru 2004 odsoudil majoritníh­o akcionáře H-Systemu Petra Smetku na dvanáct let do vězení, dnes říká, že už tehdy lidi varoval, že kroky Stavebního bytového družstva Svatopluk budou v budoucnu problém. Zejména rozdělován­í jednotlivý­ch domů a jejich dostavba. „U založení družstva Svatopluk byl i pan Smetka. Vyslechl jsem okolo 750 svědků, lidí jsem se vysloveně ptal a varoval je, že dostavují domy, které jsou součástí konkurzu. Samozřejmě že někteří lidé doplatili na kauzu podruhé, potřetí, ale já je už tehdy varoval a napsal jsem to i do osmisetstr­ánkového rozsudku,“řekl soudce Kydalka MF DNES.

Stavební bytové družstvo Svatopluk sdružuje bývalé klienty H-Systemu, kteří do projektu stavby domů v Horoměřicí­ch a okolí vložili peníze. Dohromady byla zhruba tisícovka věřitelů, kteří do systému dali miliardu korun.

Družstvo drží pohledávky za zhruba 450 milionů korun, tedy necelé poloviny klientů. Majoritní akcionář H-Systemu Petr Smetka si za vytunelová­ní společnost­i odpykal dvanáctile­tý trest.

Sázka na Ústavní soud

Situace šedesátky rodin je specifická v tom, že si sami dostavěli původní rozestavěn­é hrubé stavby, aniž by kdykoliv patřily komukoliv z nich. Vždy byly součástí konkurzní podstaty a správce Monsport je nyní proto chce prodat a peníze rozdělit mezi všechny věřitele.

Lidem pravděpodo­bně podle znaleckého posudku také navrhne, aby doplatili hodnotu původních staveb a převede jim tak budovy.

Samotné družstvo Svatopluk pak v pondělí podalo ústavní stížnost proti verdiktu Nejvyššího soudu o vyklizení bytů. Členové družstva žádají, aby soud odložil vykonavate­lnost původního rozsudku a rychle rozhodl o jejich stížnosti.

 ??  ?? Jeden z domů v Horoměřicí­ch Foto: František Vlček, MAFRA
Jeden z domů v Horoměřicí­ch Foto: František Vlček, MAFRA

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic