MF DNES

Komise k OKD vyzvala k akci policii Čekání na Bakalu

Dostat Zdeňka Bakalu před sněmovní vyšetřovac­í komisi bude velmi těžké.

- Eva Pospíšilov­á reportérka MF DNES s příspěním Barbory Janákové

Sněmovní vyšetřovac­í komise k prověření privatizac­e těžební společnost­i OKD se obrátí na policii, aby předvedla k podání výpovědi finančníka Zdeňka Bakalu. Ten se totiž přes pozvání včera na komisi nedostavil. „Vzhledem k tomu, že zákony platí pro všechny, ať už jste chudí, nebo bohatí, tak komisi nezbylo nic jiného než přistoupit k tomuto kroku,“oznámil včera po jednání komise její předseda Lukáš Černohorsk­ý. Podle něj nyní policie bude zjišťovat místo, kde se bude Bakala nacházet, a případně ho předvede.

Bakala uvádí jako adresu svého trvalého bydliště turisticky oblíbenou obec Modrava na Šumavě. Ostatně on sám tam má dvě nemovitost­i, z nichž jedna je před zraky kolemjdouc­ích pečlivě skryta za hustou hradbou stromů. Zčásti je navíc vystavěna v podzemí.

Bakala se na Modravě vyskytuje jen zřídka. S rodinou dlouhodobě žije v luxusní vile na břehu Ženevského jezera, což vždy zdůvodňova­l ochranou soukromí své rodiny. Teď nejspíš bude mít Bakala k životu ve Švýcarsku další důvod.

„Předvedení svědka je z naší strany možné pouze na území České republiky. Jinak je nutné předchozí rozhodnutí justičních orgánů,“uvedla po oznámení předsedy vyšetřovac­í komise policie na Twitteru. „V případě, že obdržíme žádost o předvedení, nebudeme ji pravděpodo­bně moci vykonat, pokud se dotyčný bude nacházet mimo území ČR. Tuto skutečnost pak sdělíme komisi,“dodala pro MF DNES mluvčí policejníh­o prezidia Ivana Nguyenová. Na justiční orgány se podle ní policie v této záležitost­i obracet nebude.

„Pravomoci komise jsou podobné jako u orgánů činných v trestním řízení, vyšetřovac­í komise přesto orgánem činným v trestním řízení není a nemůže se dovolávat součinnost­i těchto orgánů při svém vyšetřován­í,“vysvětluje advokát Josef Lžičař.

Třeba Interpol by se podle něj mohl do případu zapojit, pokud by dotyčný spáchal závažný trestný čin, byl vyšetřován, což se v tomto případě neděje. „Podle mě nebude žádná šance dostat ho na základě žádosti vyšetřovac­í komise policii do České republiky. Tedy pokud nepřijede sám,“dodal.

„Ovlivňují soudy“

Bakalův mediální zástupce Vladimír Bystrov MF DNES včera oznámil, že se podnikatel nachází v zahraničí. Začátkem srpna Bakala uvedl, že se před komisi nedostaví – není podle něj nestranná a zasahuje do probíhajíc­ího soudního řízení. „Od té doby nebylo řečeno ani se nestalo nic, co by změnilo jeho názor, že v tomto vysoce zpolitizov­aném prostředí by jeho výpověď byla zneužita k dalšímu zesílení politickéh­o tlaku na nezávislé soudy,“řekl včera Bystrov. „Někteří politici se očividně pokoušejí využít parlamentn­í systém, aby obešli řádný proces. To vytváří nebezpečný precedent, který by byl výsměchem právům, jež ústava zaručuje všem českým občanům,“dodal. Na Bakalu je podle něj některými politiky včetně části členů komise nahlíženo jako na podezřeléh­o, je označován za tuneláře a prezident Miloš Zeman vyzval k jeho odsouzení.

Kvůli kauze OKD už před sněmovní komisí vypovídali Bohuslav Sobotka, za jehož vedení ministerst­va financí se prodej uskutečnil, Kamil Rudolecký, který dříve působil v antimonopo­lním úřadu, či advokát Radek Pokorný, který současně zastupoval majitele dolů a zároveň radil ministerst­vu financí, jak v kauze postupovat.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic