MF DNES

Fakta Vyšetřuje, ale...

-

Vyšetřovac­í komisi pro vyšetření věcí veřejného zájmu zřizuje Sněmovna na návrh nejméně jedné pětiny všech poslanců. K objasnění důležitých skutečnost­í může opatřovat potřebné podklady, vyslýchat svědky. V případě, že ti před ni nepřijdou, mohou být předvedeni policií. Komise může na základě svého zjištění oznámit podezření ze spáchání trestného činu. Vyšetřovac­í komise není orgánem činným v trestním řízení.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic